האם המורים מוכנים לשינוי? מחשב לכל מורה, מחשב לכל תלמיד – תוצאות ראשוניות של מחקר השוואתי

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי (י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן ,עורכים) , ( רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פברואר 2012 ).

אינה בלאו (האוניברסיטה הפתוחה), יהודה פלד (המכללה האקדמית גליל מערבי, מכללת אוהלו)

מילות מפתח: נכונות מורים לשינוי; עמדות מורים כלפי טכנולוגיה; מחשב לכל תלמיד; פרויקט מחשב כתו"ם – לכיתה, תלמיד ומורה; "מחשב לכל מורה"; הטמעה טכנולוגיה בבתי ספר.

מחקר זה השווה בין שלוש קבוצות של מורים: קבוצת מחשב לכל מורה ולכל תלמיד – להלן 1X1 , קבוצת מורים המצוידים במחשב אישי וקבוצת מורים המלמדים ללא שילוב אמצעים טכנולוגיים. המחקר בחן השפעת נכונות המורים לשינוי ועמדותיהם כלפי שילוב טכנולוגיה בהוראה על השימוש בטכנולוגיה לתקשורת ועל חיפוש מידע בקרב 97 מורים בעל-יסודי.

התוצאות הראו שנכונות המורים להתמודד עם שינוי בחייהם המקצועיים ועמדותיהם כלפי הטכנולוגיה מנבאות 23.5% מהשונות במידת השימוש באינטרנט לתקשורת לצרכים אישיים ומקצועיים ו 35%- מהשונות בחיפוש מידע ברשת למטרות אישיות ולהוראה.

בקרב המורים שהתנדבו ללמד במודל 1X1 נמצאה נכונות גבוהה יותר לשינוי בשימוש באינטרנט לתקשורת ולחיפוש מידע בהשוואה למורים שלא התנדבו.

ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם תיאור הבדלים בין-אישיים בתהליך הטמעת טכנולוגיה בכלל ( Rogers, 2003 ) ובקרב מורים בפרט ( & Peled, KaliDori, 2011 ). עם זאת, התוצאות הצביעו על התפכחות בקרב המורים המלמדים במודל 1X1 , אשר בהשוואה למורים אחרים דיווחו על השקעת זמן רבה יותר בהכנת חומרי למידה דיגיטליים לשיעורים.

ממצאים אלה מדגישים את חשיבות הכנת החומרים הדיגיטליים על ידי מפתחי תוכן, על מנת להקל על הנטל הנופל היום בחלקו הגדול על כתפי המורים. מהשוואה בין מורים המצוידים במחשב אישי לבין שאר המשתתפים במחקר עלה כי קבלת מחשב אישי תרמה לנכונות המורים לחולל שינוי בחייהם המקצועיים, כמו גם להגברת השימוש באינטרנט לתקשורת ולחיפוש מידע לצרכים אישיים ומקצועיים. ממצא זה מצביע על חשיבות המשך ציוד מורים במכשירים דיגיטליים, המספקים מרחב אישי ללמידה ואינטראקציה מקוונת.

למאמר המלא

ראה גם מאמרים ומחקרים אחרים נוספים בנושא ( בפורטל מס"ע )

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya