האם המודל הפדגוגי של למידת שיתופית הידוע כג'יקסו ניתן ליישום בקורס מקוון באוניברסיטה?

מאת: Rob Weidman

Weidman, Rob; Bishop, M. J. Using the Jigsaw Model to Facilitate Cooperative Learning in an Online Course, Quarterly Review of Distance Education, v10 n1 p51-64 2009


המחקר הנוכחי ביקש לבדוק אם המודל הפדגוגי של למידת שיתופית הידוע כג'יקסו ניתן ליישום בקורס מקוון באוניברסיטה בארה"ב. שיטת המחקר הייתה חקר-מקרה בגישה כמותית איכותנית משולבת לאורך 6 שבועות בהן התקיים הקורס באוניברסיטה. נערך תוכן של כל מסמכי הפעילות של הסטודנטים. ממצאי המחקר מצביעים על החוזקות מצד אחד של הפעלת הג'יקסו בסביבה מתוקשבת ועל האילוצים שנתגלו מצד שני בחלק מן הפעילויות המתוקשבות. ממצאי המחקר המנתחים את מצבי הלמידה מצביעים על כל שיישום עקרונות שיטת הג'יקסו בסביבה מתוקשבת הוא אפשרי ויש בו תועלות פדגוגיות .

לתקציר באנגלית של המחקר

ראה גם :
העמקת הלמידה המתוקשבת באמצעות שיטת הג'יקסו

דגם מתוקשב באינטרנט לשילוב למידה שיתופית מסוג ג'יקסו בבתי ספר

שיטת הג'יקסו ב10 צעדים 

Using Jigsaw and Case Study for supporting online collaborative learning

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya