האם המדידה והההערכה של התכנית לחינוך אישי בבת ים לא היתה צריכה להיות לטווחים ארוכים יותר?

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ביצעה הערכה של מודל בת ים לחינוך אישי, ומהדו"ח שפרסמה עולה כי המודל הייחודי  לא קידם בהכרח את תלמידי העיר. מודל בת ים לחינוך אישי, על פי  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, לא צלח את המבחן הראשון ולא קידם את תלמידי העיר.

כעת נחשף הדו"ח המלא של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך בנוגע להשפעת מודל בת ים לחינוך אישי, והתוצאות לא נעימות: ללא שיפור במבחני המיצ"ב, ללא שיפור באקלים הבית ספרי וללא שיפור בתחושת המסוגלות. תלמידי בת ים מאחרים לשיעורים ובסך הכול פשוט "משועממים". אבל יש גם תקווה: המורים וההורים מרוצים מהשינוי, ותחושת הקרבה בין הילדים למורים גדלה.  
הערה : פרופ' יזהר אופלטקה מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב סבור באופן עקרוני כי המדידה שבוצעה הייתה קצרת טווח. " "התהליך של ראש עיריית בת ים שלומי לחיאני בבת ים עם החינוך האישי התחיל לפני שלוש שנים בלבד ועלמנת לראות הצלחה או כישלון צריך להמתין קצת בסבלנות, מספר שנים נוספות". 
ראה גם :

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום לכולם,דו"ח הערכת החינוך האישי בבת-ים לשנים תשס"ח-תשס"ט פורסם באתר ראמ"ה בכתובת: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/כפי שנאמר בדו"ח, מדובר בממצאים ראשוניים בלבד, ובכוונת ראמ"ה לשוב ולבחון את תמונת המצב בבתי הספר בעיר גם בשנים עוקבות.בברכה,צוות ראמ"ה

    פורסמה ב 28/07/2010 ע״י דוד רטנר
    מה דעתך?
yyya