האם הלימוד בחצר בית-הספר מעודד רכישת ידע במדעי הסביבה?

מקור: אתר מט"ר (מדע וטכנולוגיה ברשת)


מחקר שנערך בפלורידה הראה שתלמידים בבית-הספר היסודי, שלמדו נושאים במדעי הסביבה בחצר בית-הספר, שיפרו את הידע שלהם באופן מובהק בהשוואה לתלמידים, שלמדו נושאים אלה במסגרת הכיתה.

לימוד נושאים אקולוגים משפיע על פיתוח עמדות חיוביות כלפי הסביבה, בין אם התלמידים לומדים בדרך "המסורתית" ובין אם הם לומדים מחוץ לחדר הכיתה.

יש לשלב בתכניות להכשרת מורים ולהשתלמותם פעילויות בסביבה הטבעית ובחצר בית-הספר, כדי שיחושו בעצמם את השפעתה של דרך הוראה זאת על הלומד. חשוב לאמן את המורים בהפעלת התלמידים מחוץ לכיתה באופן יעיל ומהנה, ויש צורך לספק להם תמיכה ומשוב, כדי שיהפכו דרך הוראה זאת לחלק בלתי נפרד מדרך ההוראה שלהם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya