האם הלוח האינטראקטיבי לא רק חכם בלילה

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי (י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן ,עורכים,) . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פברואר 2012


שלומית חדד (האוניברסיטה הפתוחה, מכללת סמינר הקיבוצים, מכללה אקדמית בית ברל), אביקם גזית (האוניברסיטה הפתוחה) .

הלוח האינטראקטיבי (לו"א)  מאפשר מגוון רחב של פעולות הוראה למידה תוך כדי התחברות למחשבי התלמידים בבית (ברקוביץ, 2011 ). השימוש בלו"א מרחיב למורה את האפשרויות ליצור שעורים מגוונים כאשר הוא מממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה דיגיטלית .(Schuck & Kearney, 2007 )

אולם יש ללוח החכם גם חסרונות כמו בעיות טכניות, קשיי צפייה מרחוק, וחוסר נגישות מספקת לתלמידים. מני-איקן ועמיתותיה ( 2011 ) מציינות חסרונות המתמקדים במורים כמו חוסר מיומנות בשימוש, מחסור בחומרי למידה דיגיטליים וזמן רב הנדרש להכנת מערכי שעור. האם הכנסת לו"א היא שינוי קוסמטי או מהותי (בלאו 2009 ), בלאו ( 2011 ) מצאה שהלוח האינטראקטיבי תומך בגישות פדגוגיות שונות של מורים שהתאימו את הגישה לצרכי המקצוע ולצרכי הלומד. במחקרו של 2011) Helberg ) נמצא שמורים אשר שילבו לוח חכם הפגינו יעילות אישית מוגברת, שינויים בדרכי ההוראה והתאמתם לתלמידים אינדיבידואליים כמו גם אפשרו לתלמידים להגיע לרמות ביצוע גבוהות יותר. ומה אומרים התלמידים ? מני-איקן ועמיתותיה ( 2011 ) מצאו שתלמידים דווחו על למידה מהנה, מעניינת, יעילה ומובנת יותר באמצעות לו"א. פרויקט הכנסת לו"א בבריטניה- BECTA , מצא תרומה חשובה למוטיבציה של הלומד ( Schuck & Kearney, 2007 ).

מסקירת מחקרים שנעשו במספר ארצות (מסיקה ורותם , (2008 ) עולה שלו"א מביא לשיפור בדרכי הלמידה, בהבנה, בהנאה, בהנעה, בהשתתפות בשיעור ובהשקעה של התלמידים. במחקרו של ( 2009 Holmes ) שנערך באוסטרליה, נמצא שלו"א תרם להבנה טובה יותר של החומר הנלמד. (2010) Fisher & Frey ) מצביעים על כך שתלמידים הצליחו לרכוש ולהפנים מושגים בזמן קצר יותר באמצעות לו"א. אולם, יש בינתיים מעט מחקרים המתייחסים להשגים והם לא חד משמעיים (בלאו, .2009 ).

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה

ראה גם מחקרים ומאמרים נוספים על הטמעתו ושילובו של הלוח האינטראקטיבי בכיתה


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    יש טעות בשיוך המוסדי: החליפו בין השיוך של שלומית-האוניברסיטה הפתוחה ובין השיוך של אביקם גזית. לטיפול הנוגעים בדבר

    פורסמה ב 05/07/2013 ע״י אביקם גזית
    מה דעתך?
yyya