האם הכשרת מורים יכולה להציל את הדמוקרטיה?

Westheimer, J. (2022). Can Teacher Education Save Democracy? Teachers College Record, 124(3), 42-60

חוקרים במדעי החברה, קובעי מדיניות ופרשנים הניחו זמן רב שהדמוקרטיות המערביות נהנות מיציבות יחסית בשל מחויבותן העמוקה לתרבות של ממשל דמוקרטי. ואולם, מחויבויות אלה דועכות במהירות כמעט בכל דמוקרטיה מפותחת ומתפתחת ברחבי העולם. מספר האנשים ברחבי העולם התומכים במוסדות דמוקרטיים הולך ומצטמצם במהירות, והתמעטות זו היא החדה ביותר בקרב צעירים. מנהיגים פוליטים המשרתים את עצמם, מנצלים ירידה זאת בתמיכה הציבורית בדמוקרטיה, ומביעים בגלוי זלזול בסימני ההיכר של חברה דמוקרטית, לרבות העיתונות החופשית, חירויות האזרח ובתי המשפט.

ואולם, באותה עת שבה התמיכה בדמוקרטיה הולכת ומתדלדלת, הושתו על בתי הספר ותוכניות להכשרת מורים מדדי אחריותיות (accountability) וצמצום כלכלי שדרשו מהם להתמקד בהישגים במתמטיקה ובאוריינות תוך דחיקתן של מטרות חינוכיות אחרות. אתגרים אלה ללכידות חברתית ולממשל דמוקרטי מדגישים את הצורך לחשוף את תלמידים בשלב מוקדם ולאורך כל מסלוליהם החינוכיים אל הידע, הכישורים והנטיות התואמות את החיים הדמוקרטיים. צמצום יעדי הלימוד המתרחש בבתי הספר מהווה, אפוא, איום על יציבות המוסדות הדמוקרטיים.

מאמר זה בוחן את הפוטנציאל של הכשרת מורים כמנוף לשינוי. אם לבתי ספר יש תפקיד חיוני בהכנת התלמידים למעורבות מושכלת בחיים האזרחיים והפוליטיים, כיצד נוכל להכין את המורים בצורה הטובה ביותר לקידום מטרות אלו? המאמר מדווח על סקר נרחב שנערך בקרב מורים המלמדים מדעי החברה, מתמטיקה ואנגלית במטרה לבחון את התדירות שבה הם דנים בסוגיות של אי שוויון כלכלי בכיתותיהם, מה הם מלמדים בנושא זה ומדוע. הסקר נערך בקרב 2,300 מורים בבתי ספר ציבוריים בארה"ב ובקנדה ו- 450 מורים מבתי ספר עצמאיים מובחרים. בנוסף, רואיינו 150 מורים.

המאמר באנגלית

לקריאה נוספת: סיכום כל המאמרים בנושא חינוך לדמוקרטיה

ממצאים

מורים רבים דיווחו על כך שהם מציגים באופן תכוף בכיתותיהם סוגיות של אי שוויון כלכלי. כמעט מחצית מהמורים למדעי החברה דיווחו על טיפול בסוגיות אלה לפחות פעם אחת בשבוע. שיעור דומה של מורים לאנגלית דיווחו על כך, וכמעט אחד מכל שלושה מורים למתמטיקה דיווח על דיון כיתתי בנושא זה לפחות פעם בחודש.

הממצא הבולט ביותר הוא שהאידיאולוגיה הפוליטית של המורה אינה מנבאה את התדירות שבה הוא מלמד שיעורים על אי שוויון. למרות שלמורים ליברליים יש יותר סיכוי מאשר מורים שמרנים לדווח על כך שאי-שוויון כלכלי הוא נושא מדאיג במיוחד עבורם באופן אישי, גם מורים ליברלים וגם מורים שמרנים מאמינים שנושא זה צריך להיות חלק מתוכנית הלימודים והדיונים בכיתה.

עם זאת, מידת המעורבות הפוליטית של המורה מחוץ לכיתה היא מנבא חזק של תדירות הדיונים שהוא מקיים בכיתתו בנושאים אלה. מורים מעורבים פוליטית ואזרחית נוטים לדון בתדירות גבוהה יותר ובדרכים מתוחכמות יותר עם תלמידיהם בהשלכות הכלכליות, הפוליטיות והחברתיות של אי שוויון.

 

דיון והמלצות

על הכשרת מורים לעבור מתגובתיות טכנוקרטית לאחריותיות וסטנדרטיזציה אל עבר מחויבויות אזרחיות מהותיות ליסודות של קהילה דמוקרטית. תוכניות להכשרת מורים צריכות לעודד מורים חדשים ומנוסים לעקוב אחר החדשות, לעסוק בשיח אזרחי זה עם זה בנושאים הנוגעים לציבור ולהשתתף בחיים האזרחיים והפוליטיים. יתרה מכך, מורי מורים יכולים לפעול למען הוראת הידע, המיומנויות והנטיות הקשורות למעורבות פוליטית ואזרחית. לבסוף, תוכניות להכשרת מורים צריכות לשים נושאים חברתיים בליבת תוכנית הלימודים, ללא קשר לתחומי הלימוד וההוראה.

חשוב שתלמידים בחברות דמוקרטיות ילמדו לחשוב מנקודות מבט מרובות בנושאים המשפיעים על חייהם ועל חייהם של אחרים. עם זאת הבחירה להעלות לדיון בכיתה סוגיות פוליטיות השנויות במחלוקת עלול לגרום לחיכוכים בין מורים, תלמידים, הורים ומנהלים. מורים ננזפו, הושעו ופוטרו בגלל ששיתפו תלמידים בדיונים בנושאים פוליטיים שנויים במחלוקת. גם כאשר מורים נמנעים מלהביע דעות פוליטיות משלהם, עידוד דיון בכיתה יכול להיות מרתיע. תלמידים עלולים להביע דעות שגורמות לחברים לכיתה לאי נוחות, הם עשויים לעסוק בפעילות פוליטית המדאיגה את הוריהם, או שהם עשויים לערער על מדיניות בית הספר עצמו.

הרעיון שבתי ספר צריכים להיות 'מעל הפוליטיקה' שימש באופן היסטורי לריסון דיונים פוליטיים בכיתות. פוליטיקה, לפי תפיסה זו, היא דבר שיש להימנע ממנו. ואולם, תפיסה גבוהה יותר של פוליטיקה היא אפשרית. פוליטיקה היא הדרך שבה אנשים עם ערכים שונים ממגוון רקעים ותחומי עניין יכולים להתכנס כדי לנהל משא ומתן על ההבדלים ביניהם ולהבהיר סוגיות שבהן ערכיהם מתנגשים.

עיסוק בסוגיות פוליטיות בבית הספר צריך להיעשות מתוך שאיפה לריבוי של השקפות ולא הסכמה על נקודת מבט אחידה. סוג כזה של עיסוק בהכשרת מורים ישמש כדי להפחית את הפחד המלווה לעתים קרובות את מאמצי המורים לדון עם תלמידיהם בנושאים שנויים במחלוקת. בחזון מחודש זה, להיות פוליטי פירושו לאמץ את המחלוקות והוויכוחים האידיאולוגיים המהווים גורם מניע להתקדמות והתפתחות. זהו גם סוג ההוראה המשקם את המטרה הדמוקרטית של החינוך.

 


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מעניין וחשוב

    פורסמה ב 07/02/2023 ע״י נורית בסמן מור
    מה דעתך?
yyya