האם גישת ה-PBL מתאימה להכשרת מורים במסלול ביה"ס יסודי והגיל הרך? – ממצאי מחקר באוסטרליה

מקור
Laura’s story: Using Problem Based Learning in early childhood and primary teacher education, Teaching and Teacher Education 22, pp. 465-477.
 
המחקר ביקש לבדוק באיזו מידה מתאימה למידה מאותגרת בעיות (PBL) לפרחי הוראה במסלול ביה"ס יסודי והגיל הרך. גישת ה-PBL  מציבה בפני הלומדים בעיות מעשיות או מצבי הוראה מורכבים אמיתיים מחיי ביה"ס והכיתות. במהלך התמודדות זו נדרשים פרחי ההוראה להיות מעורבים בתהליך קבלת ההחלטות תוך הסתייעות בתיאוריות ובמודלים פדגוגיים שונים. המחקר נערך באוניברסיטה אוסטרלית המכשירה פרחי הוראה למסלולי הוראה בביה"ס יסודי והגיל הרך. המחקר ביקש לבדוק כיצד מתמודדים פרחי ההוראה עם הפער שבין תיאוריה למעשה. פרחי ההוראה נחשפו לכל שיקולי הדעת האפשריים הנוגעים לבעיה שהוצגה בפניהם, החל מבעיות התנהגות של תלמידים וכלה במעורבות הורים העשויה להחריף את המצב.
הממצאים מלמדים כי גישת ה-PBL  בהכשרת פרחי הוראה למסלולי יסודי והגיל הרך מועילה להם רבות על אף קשיים ראשונים בהתמודדות.
 גישת ה-PBL  מאפשרת לפרחי הוראה לפתח מיומנויות פדגוגיות להבנת תיאוריות מחד ומיומנויות מעשיות לפתרון בעיות מורכבות בשדה. בקרב פרחי ההוראה שהוכשרו בגישת ה-PBL  נוצרה מודעות עמוקה יותר לגורמי הבעיה ולהתוויה קוגניטיבית של דרכי הפתרון הנדרשים.
 המאמר מתאר בהרחבה את כל תכנון הלימודים שננקט על מנת להציב את הלמידה מאותגרת הבעיות במוקד ההכשרה. תכנון הלימודים מתואר תוך תיאור כל שלבי ההתמודדות, כגון זיהוי מצבי ההוראה המורכבים, הגדרת הבעיה ע"י פרחי ההוראה, איתור המידע הנדרש לפתרון הבעיה, שאילת השאלות הנכונות וגיבוש החלופות לפתרון הבעיה הספציפית שהוצגה בפני פרחי ההוראה.
 
מאמרים נוספים בפורטל מס"ע העוסקים באימון פרחי הוראה בגישת ה-PBL:
 
מחבר: Sally Nathenson -Mejia, Flo Olson, Carole Basile
 
מחבר: R Donnelly
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya