האם בלוגים מקדמים למידה אקדמאית באוניברסיטה?

האם השימוש בבלוגים בקורסים אקדמאיים יש בו כדי להעמיק את הלמידה העיונית של סטודנטים? שאלת מחקר זו נבדקה בשני מחקרים שונים אשר הגיעו כל אחד למסקנה חד-משמעית כי השימוש בבלוגים בקורסים אקדמאיים מנבא טוב יותר הצלחה בלימודים מאשר השתתפות בקורס רגיל פנים-אל-פנים. המחקר הראשון נערך באוניברסיטה של הונג קונג, במחלקה למערכות מידע ומטרתו הייתה לבחון האם השימוש בבלוגים מקדם תהליכי למידה קונסטרוקטיביסטים ומחזק אחריותיות (accountability ) של סטודנטים בתואר ראשון. הממצאים האמפיריים מצביעים על כך כי מיומנויות איסוף, עיבוד וכתיבה של סטודנטים באמצעות בבלוגים הם מנבא טוב יותר מאשר השתתפות והגשת תרגילים בקורס רגיל. הבלוגים הם מנבא טוב יותר ליכולות ולהישגים של סטודנטים ברמה הגבוהה והנמוכה, אך פחות לגבי סטודנטים ברמה הבינונית. מחקר אחר שנערך בשנים 2006-2007 באוניברסיטה בפורטוגל גילה כי בלוגים תורמים באופן מהותי ללמידה שיתופית של סטודנטים בקורס ומחזקים אצלם יכולות של תקשורת חברתית.
 
 
מקורות:
 
Du, H.S. Wagner, C . "Learning with Weblogs: An Empirical Investigation", Paper presented in: HICSS '05. Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference onSystem Sciences, 2005.
 
Coutinho, Clara Pereira.  "Cooperative learning in higher education using weblogs : a study with undergraduate students of education in Portugal, " Paper presented in WORLD MULTI-CONFERENCE ON SYSTEMICS, CYBERNETIC AND INFORMATICS,11, Orlando, USA, 2007 – “WMSCI 2007”. 2007. ISBN 1934272116. vol. 1, p. 60-64.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya