האם אנו מכינים או מכשירים מורים? פיתוח שיפוט מקצועי בתכניות הכשרת מורים ומעבר לכך

Scales, R. Q., DeVere Wolsey, T., Lenski, S., Smetana, L., et al. (2018). Are we preparing or training teachers? Developing professional judgment in and beyond teacher preparation programs, Journal of Teacher Education, 69 (1), 7–21

מאמר זה מוקדש לשאלת יכולות השיפוט המקצועי של מורים מתחילים. בעקבות המחקר, נמצא שכישורי שיפוט מקצועי של מורים השתפרו במהלך עבודה מעשית בהוראה במידה רבה יותר מאשר במהלך לימודי קורס שנועד לשפר יכולות אלו. בעקבות הממצאים, שואלים מחברי המאמר האם תכניות הכשרת מורים אכן מכינים את המורים העתידיים להשתמש בשיפוט מקצועי כראוי.

בוצע מחקר אורך שמבוסס על חקר מקרים בהשתתפות ארבע מורים צעירים אשר למדו להשתמש בשיפוט מקצועי בהוראת אוריינות. המחקר כלל ראיונות, משימות שניתנו במסגרת קורס, תצפיות ונתונים דמוגרפים של תלמידי בית הספר. נמצא שלמרות השוני ביכולות ובשימושים השונים שעשו משתתפי המחקר בשיפוט מקצועי, כישורים אלו התחזקו בעת הוראת תלמידים יותר מאשר בעת מילוי משימות הקורס.

בעקבות המחקר, עלתה השאלה: כיצד תכניות הכשרה למורים יכולות להכין מורים עתידיים למצבי הוראה מורכבים אשר אינם תואמים במדויק לתכני הקורסים הנלמדים? המחברים מדגישים שלימוד הוראת אוריינות אינה מסתכמת בהוראת תכנים, כשרים ודרכי פעולה. יש למצוא דרכים ללמד הוראה כתהליך המצריך גמישות מחשבתית, אשר מתחשב במספר גורמים: דרישות המחוז, תרבות ביה"ס, מומחיות המורה, דרישות תכנית הלימודים וצרכי התלמידים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

לסייע למורים להתמקד בלמידה ולערוך רפלקציה על ההוראה שלהם: איזה תפקיד ממלא הֶקְשֵׁר ההוראה?

הערכת המגוון האפיסטמי במחקר חינוכי: סדר יום לשיפור ההשפעה המחקרית והכשרת המורים הראשונית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya