האינטרנט לעזרת מתבגרים בודדים: הערך התרפויטי של כתיבה בבלוג

עזי ברק ומירן בוניאל-נסים , " האינטרנט לעזרת מתבגרים בודדים: הערך התרפויטי של כתיבה בבלוג" , מפגש ( כתב עת), דצמבר 2011, גיליון 34 .

המחקר הנוכחי בחן את הערך התרפויטי של כתיבה בבלוג על ידי מתבגרים הסובלים מקשיים רגשיים-חברתיים. מתבגרים רבים מוצאים באינטרנט, בשל מאפייניו הייחודיים, סביבה חברתית נוחה ולא מאיימת לתקשורת עם אחרים. נוסף על כך, ספרות המחקר מראה כי לכתיבה עצמה ערך טיפולי. לפיכך, תקשורת טקסטואלית באינטרנט – כדוגמת כתיבה בבלוג – עשויה להקל רגשית ולסייע בהתמודדות עם קשיים חברתיים. כמו כן, מאפייני האישיות מופנמוּת ומוחצנוּת נמצאו קשורים למאפייני השימוש באינטרנט. כתיבה בבלוג מזמנת אפוא בחינה אמפירית לבירור מידת השפעתה על הכותב ועל מאפייניו האישיותיים.

במחקר, שהתבסס על ניסוי בשדה, נכללו שש קבוצות של מתבגרים (כ-30 נבדקים בכל אחת), אשר הוקצו אליהן אקראית וזוהו כסובלים מקשיים רגשיים-חברתיים באמצעות שאלון רלוונטי: (א) קבוצה שכל אחד מחבריה ניהל בלוג פתוח לתגובות הקוראים בנושא הקושי הרגשי-חברתי (n=26); (ב) קבוצה שכל אחד מחבריה ניהל בלוג סגור לתגובות הקוראים בנושא הקושי הרגשי-חברתי (n=27); (ג) קבוצה שכל אחד מחבריה ניהל בלוג פתוח לתגובות הקוראים בנושא כללי (n=28); (ד) קבוצה שכל אחד מחבריה ניהל בלוג סגור לתגובות הקוראים בנושא כללי (n=27); (ה) קבוצה שכל אחד מחבריה ניהל במחשב האישי יומן בנושא הקושי הרגשי-חברתי (n=26); (ו) קבוצת ביקורת, ללא התערבות (n=27). ההתערבות נמשכה עשרה שבועות, והנבדקים נמדדו לפניה ואחריה וכן בבדיקת מעקב חודשיים לאחר סיום ההתערבות, באמצעות שאלונים לדיווח עצמי. כמו כן התקיימו ראיונות עם חמישה נבדקים מקבוצות הכתיבה של הבלוגים בנושא הקושי הרגשי-חברתי.

ממצאי המחקר הראו שכתיבה בבלוג פתוח לתגובות בנושא קושי רגשי-חברתי הביאה לירידה במצוקה הרגשית-חברתית ולעלייה בהתנהגויות החברתיות ובדימוי העצמי של הכותב, לעומת הקבוצות אחרות. הישגים אלו הראו יציבות גם בבדיקת מעקב חודשיים לאחר סיום ההתערבות. לא נמצא הבדל בין נבדקים מופנמים ומוחצנים בהשפעת הכתיבה.

מילות מפתח: מרחב אינטרנט (סייברספייס), בלוג, מתבגרים, קשיים רגשיים-חברתיים, מאפייני האישיות מופנמות ומוחצנות, כתיבה תרפויטית

לתקציר המאמר באתר האינטרנט של כתב העת מיפגש

ראה גם גרסה קודמת של המאמר בפורטל מס"ע
הערך התרפויטי של כתיבת בלוג יומן מקוון על-ידי מתבגרים הסובלים מקשיים חברתיים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya