האטה בחינוך

הדיון המובא להלן מבוסס על וובינר בנושא: האטה בחינוך מתוך מפגשי רשתות עמיתים מאת צוות המרכז למעצבי חדשנות – מסתכלים לעתיד בעיניים (פברואר, 2022).

תנועת ההאטה בחינוך דוגלת בלמידה מעמיקה ומשמעותית, בהקשבה פעילה, בהאזנה למקצבים הפנימיים של הלומד, בחיבור לטבע ובביסוס וקישור הלימודים לתחומי העניין של התלמידים. כיום, למידה בית ספרית נחווית, במקרים רבים, כמסה כבדה ודחוסה של חומרי לימוד המוצגים לילד כנחוצים והכרחיים. כפועל יוצא משיטה זו, הילדים אמנם מצליחים לפתח טכניקות להתמודדות עם כמויות גדולות של חומרי לימוד. אבל, היכולות האלו באות על חשבון העמקה, סקרנות, פענוח, הבנה, משמעות, הנאה וחשיבה ביקורתית.

על רקע זה, ניתן לקדם, לטפח או לשלב האטה בחינוך במגוון דרכים:

1) חיבור אישי – בראש ובראשונה, יש לדאוג לרווחתו הנפשית, התודעתית והבריאותית של התלמיד, ורק אחר כך להתפנות ללמידה פורמלית. לצורך ההמחשה, כאשר נכנס תלמיד חדש לכיתה, חשוב לוודא כי הוא מוצא את מקומו מבחינה חברתית, חש בנוח בכיתה ומכבד את מוריו. רק כאשר התנאים האלו מתממשים, יהיה התלמיד פנוי לצבור וליישם ידע פדגוגי.

2) מגוון והעמקה - למידה משמעותית מתרחשת כאשר התלמיד נחשף לחומרים שמעניינים ומסקרנים אותו. לכן, אין צורך להגדיר תכנים פדגוגיים שהם בגדר חובה.

3) חופש - חשוב להעניק חירות ולאפשר בחירות אישיות בשגרה הבית ספרית. שכן, כאשר תלמיד מרגיש אחריות ושליטה על קצב ותכני הלמידה, המוטיבציה שלו גוברת והוא חש משוחרר.

4) הקשבה - ככל שהמורה מדבר פחות, התלמידים מדברים ופועלים יותר. ככל שהתלמידים יותר אקטיביים, פנוי המורה להתבונן בהם, להכיר אותם וללמוד מהם ועליהם.

5) שעמום - ההאטה מאפשרת ליהנות מהשעמום. רצוי למשל להקדיש זמן לשוטטות, לבהייה, לחשיבה, לפלפולי-לשון ולניהול שיח חסר-תכלית. עדיף שזה יקרה מחוץ לכיתה – באוויר הפתוח, הטבעי או העירוני.

6) הפחתה – האטה בחינוך דוגלת בצמצום של מספר התלמידים בכיתה, של תחומי הדעת שהתלמידים לומדים מדי שבוע ושל שיעורי הבית, המטלות והמבחנים.

7) ציונים - התנערות מחלוקת הציונים, או לכל הפחות חשיבה מחדש ועדכון של שיטה פדגוגית-נומינלית זו, תקל משמעותית על הלחץ, על עומסי העבודה, על ההתנהלות הבית ספרית, על מערכות היחסים הפנים-בית ספריות ועל קשרי בית הספר-הקהילה.

*ד"ר ענת לביא-שפירא היא מרצה, מנחת מורים, סופרת, בלוגרית, חברת צוות מרכז החדשנות וממקימות פורום האטה בחינוך וכותבת המאמר: דומינו, מינימליזם והאטה בחינוך

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא חדשנות בחינוך

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya