האזינו לקולם של תלמידים

ירון, עידן. "האזינו לקולם של תלמידים", הד החינוך, יולי 2017.

המחקר ביקש להציג את התפיסות של התלמידים לגבי בית הספר בכלל ובייחוד לגבי בית ספרם. המחקר בחן גם איך היו התלמידים רוצים להשפיע על מערכת החינוך ועל בית הספר.

המחבר ערך סדנאות ב-12 כיתות בשכבה ט' ו-י' בעשרה בתי ספר ממלכתיים ופרטיים במגזר היהודי.

המחבר מוצא כי חשוב להקשיב לעמדות של התלמידים. הוא מדגים אמירות חשובות של התלמידים, לדוגמא: "יש תלמידים שונים עם צרכים שונים – בית הספר צריך להסתגל לצרכים של תלמידיו"; "המורים צריכים אותנו, לא פחות מאשר אנחנו צריכים אותם"; "צריך לתת לתלמידים להביע את דעתם בכל נושא משמעותי המתייחס לבית הספר".

המחבר בחן מספר נושאים שלגביהם אסף מידע מהתלמידים: היעדים של בית הספר; 'אסוציאציות'; דימויים; העמדות של התלמידים כלפי בית הספר; ונושאים לגבי בית הספר הטעונים שיפור.
החוקר מצא כי התלמידים ציינו את היעדים הרשמיים של בית הספר, כאשר התשובות שצוינו בשכיחות הגבוהה ביותר היו: 'ללמד', 'להכין לחיים', 'לחנך' ו'להשכיל'.

לגבי 'אסוציאציות' בהקשר למלה בית ספר, התשובות שענו התלמידים בשכיחות גבוהה היו 'חברים' ו'לימודים'. התלמידים הסבירו כי מדובר בשני תחומים /המשלימים זה את זה', מאחר ו'חברים יכולים לסייע בלימודים'.
לגבי דימויים של בית הספר, נמצא כי הדימוי הרווח ביותר של בית הספר בעיני התלמידים הוא 'בית כלא/בית סוהר'. והדימוי השני בשכיחותו לגבי בית הספר היה 'בית שני', אך התלמידים טענו כי הם מצטטים את המורות, מאחר ולגביהם זה 'לא בית, זה בית ספר'.

בשאלה לגבי עמדות התלמידים כלפי בית הספר נמצא כי רוב התלמידים מתייחסים לבית הספר באופן חיובי תוך שימוש בביטויים כמו 'כיפי/מהנה/נחמד/משקיע/איכפתי/קשוב/יוצר תחושת ביטחון/מעניק חופש'. לעומת זאת, חלק מהתלמידים ייחסו לבית הספר ביטויים שליליים כמו תלמידים הלומדים בבתי ספר 'חזקים' מציינים כי בית ספרם 'מתנשא/יומרני'. ותלמידים הלומדים בבתי ספר 'חלשים' אומרים כי בבית ספרם 'המורים לא מתמודדים / לא שולטים בכיתה / יוצרים אווירת חוסר ביטחון' ולכן הם תופסים את בית ספרם כ'לא טוב/מוזנח'. ועל כן, התלמידים טוענים כי הם 'לא אוהבים/רוצים לעזוב'.

לבסוף התלמידים מציינים נושאים טעונים שיפור בבית הספר. הנושא שעלה בשכיחות הגבוהה ביותר נוגע להפחתת העומס בלימודים. הנושא השני בשכיחותו הוא החלפת מורים לא מתאימים, 'משעממים', 'לא אכפתיים'. לעומת זאת, התלמידים נשאלו גם מה לדעתם צריך לשמר בבית הספר. כאן, הם ציינו כי הם מבקשים לשמר את 'איכות המחנכים/היחס של המורים לתלמידים', את 'מבנה בית הספר' וגם את 'הפעילויות החברתיות'.

לבסוף, התלמידים מציינים כי היו מעוניינים ב'חופש בחירה של מקצועות הלימוד/מגמות הלימוד'.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya