האומנות והמדע של מנהיגות בסביבות למידה: הובלת קהילות מקצועיות לומדות של מורים

מילות מפתח: קהילות לומדות

Hands, C., Guzar, K., & Rodrigue, A. (2015). The art and science of leadership in learning environments: Facilitating a professional learning community across districts. Alberta Journal of  Educational Research, 61(2), 226-242

לקהילות מקצועיות לומדות של מורים חמישה מאפיינים עיקריים:

  1. דיאלוג רפלקטיבי על בסיס תצפיות עמיתים;
  2. ניהול משוב ושיח פתוח בנוגע לפרקטיקות הוראה;
  3. שיתופיות בקרב חברי הקהילה;
  4. מטרה משותפת, משימה מוגדרת מראש ומטרות ברורות;
  5. מיקוד משותף בלמידת תלמידים.

קהילות מקצועיות לומדות מסייעות למורים לרכוש מיומנויות הוראה ומספקות הזדמנויות ליצירת סביבות למידה עבור מורים. במסגרת זו המורים יכולים לבצע רפלקציה על הפרקטיקה שלהם או לפתח פרקטיקות חדשות לצד עמיתים.

עם זאת, לעיתים התוצאות של פעילות הקהילות האלה אינן עולות בקנה אחד עם רמת הציפיות מהן. לכן יש לבחון אילו גורמים תורמים להצלחת הקהילות, ואילו גורמים מעכבים את התפתחותן. מחקר זה התמקד במאפיין מנהיגות הקהילה ובמאפיין התרבות הארגונית שלה.

בקהילות מקצועיות לומדות המנהיגות מקדמת תרבות תומכת, והיא מאופיינת בדיונים משותפים ובמחקר מנהיגות רשמית ובלתי רשמית חשובה לתהליך הבקרה על התקדמות הקבוצה ועל קביעת היעדים והשגתם. התרבות הארגונית משפיעה אף היא במידה רבה על קידום הקהילה ועל הפיתוח המקצועי של חבריה. למאפיינים התרבותיים – אמונות, נורמות, מסורות הנסובות סביב פעולות הארגון – יש השפעה על מאפייני הפעולה של החברים בארגון, והם עשויים לתמוך בפעילות הקבוצה ובמנהיגיה או לחבל בהם.

 

מתודה ושאלות המחקר

במחקר זה נותחו 36 מסמכי רפלקציה מאת שישה מובילי קהילה, תצפיות וראיונות פתוחים עם מאמנים של מובילי קהילות בפדרציה של מורים בבתי ספר יסודיים במחוז אונטריו שבקנדה ונבחנו שתי השאלות האלה:

1. אילו התנהגויות מאפשרות למנחים לקדם את חברי הקבוצה למען השגת המטרות המשותפות והתוצרים המוגמרים של תהליך המחקר בקהילה?

2. באילו דרכים משפיעה התרבות הקבוצתית על תפקידי המנחים, על הגשמות מטרות הקבוצה ויעדיה ועל התוצרים הסופיים?

סיכום

פיתוח קהילות מקצועיות לומדות תלוי במידה רבה בתרבות הארגונית. מאפיינים כמו דינמיקה קבוצתית ונורמות משותפות, אמונות ודרכים לשיתוף פעולה משפיעים על פיתוח הקהילות ותפקודן. הפעולות המאפשרות לחברי קהילה לבצע חשיבה מעמיקה, לנתח את הפרקטיקה ולהבחין בדרכים המשנות את הפרקטיקות שלהם נועדו להעצים את הישגי התלמידים ואת רווחתם. הצרכים הרגשיים, החברתיים והאקדמיים של התלמידים מניעים את פעולות הקהילות המקצועיות הלומדות, אך ללא מעורבות של מורים בתהליך זה, לא יתממש הפוטנציאל הגלום בדרך זו לשיפור פרקטיקות הוראה.

למאמר המלא

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא קהילות לומדות

אסופת המאמרים: "קהילות מקצועיות לומדות במדעים ומתמטיקה"

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya