ד"ר ניר מיכאלי על מגמות הפרטה במערכת החינוך בישראל

בדומה לתהליכי הפרטה בזירות אחרות גם זו בשדה החינוך מתפתחת בשתי דרכים משלימות: 'מלמעלה' - כמדיניות ציבורית של העברת אחריות לסקטור הפרטי, או מ'למטה' - כיוזמות פרטיות לייצור והספקה של שירותים משלימים או חלופיים לאלו הניתנים ע"י הסקטור הציבורי. תהליכי ההפרטה מרחיבים את נוכחותם וצוברים השפעה מכרעת במערכת באמצעות פעולות מכוונות או מחדלים של כוחות מגוונים: אוכלוסיות חזקות ובעלי הון מהצד האחד, ארגוני מגזר שלישי מהצד השני, וגופים ממשלתיים מהשלישי. מערכת החינוך הממלכתית (ציבורית) ספק מעודדת, ספק נענית, ספק נאבקת בתהליכים אלה ולאחרונה נשמעים יותר ויותר קולות החרדים מיכולתה לעמוד אל מול הכוחות הרבים המכרסמים במעמדה. 
מאמר חשוב של ד"ר ניר מיכאלי הכולל ארבעה חלקים עיקריים: "בחלק הראשון נפרוש ונחדד הגדרות ומושגים יסודיים, בחלק השני נסקור שלבי מפתח בהתפתחותה של מערכת החינוך בישראל ונבקש לטעון כי למאפייני שורשיה השפעה מכרעת על דפוסיה בהווה. בחלק השלישי נתאר ונמפה את ביטוייהם המגוונים של תהליכי ההפרטה במערכת החינוך בתקופתנו. בסיום נדון במשמעויות ובהשלכות של תהליכי ההפרטה לגבי מערכת החינוך בפרט והחברה הישראלית בכלל ונציג המלצות מדיניות קונקרטיות. "
מקור וקרדיט :
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya