דרכי חיפוש באינטרנט והשלבים הקוגניטביים השונים הנדרשים לצורך ביצוע המשימה המידענית

יש כמה וכמה שלבים בתהליך חיפוש המידע:
 
 
1.זיהוי הצורך במידע
2. הגדרת המידע הדרוש
3. החלטה האם את המידע נשיג בגלישה, באינדקס או במנוע חיפוש
4. ניסוח שאילתות לחיפוש או מסלולי חיפוש באינדקס
5. ביצוע החיפוש
6. הערכה האם התקבל מידע רלוונטי
7. בדיקה וקיטלוג המידע (אנליזה)
8. חקר המידע
9. סיכום וארגון המידע שהתקבל (סינתזה)
10. הסקת מסקנה ראשונה על היקף המידע (הערכה)
11. החלטה כי המידע שהתקבל מספק תשובה לשאלה
12. סיכום המידע ושילובו במקום המיועד
13. הצגת המידע (הפצת המידע)
14. נטיקה

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    כל כך הרבה שלבים המתרחשים בזמן כל כך קצר ולרוב עם מעט מאוד מודעות. היה כדאי לחנך את הציבור לגבי מהימנות ואמינות המידע שהם מקבלים בתוצאות החיפוש, בעולם השיווק באינטרנט וקידום אתרים יש הרבה גורמים שמנסים לבצע מניפולציה למידע ולתוצאות החיפוש, חשוב לפתח חושב ביקורת בסיסי בכדי לסנן מידע חלקי, שקרי, לא רלוונטי או שגוי.seokru.com

    פורסמה ב 29/05/2017 ע״י מוטי חמו
    מה דעתך?
yyya