דרכי הוראה לחוללות שינוי באמצעות טכנולוגיה ובחינת התאמתם לשיעורי חינוך גופני

שחף, מ. (2017). דרכי הוראה לחוללות שינוי באמצעות טכנולוגיה ובחינת התאמתם לשיעורי חינוך גופני. רוח הספורט, 3, 52-39

 

 

מאמר זה בוחן האם וכיצד ניתן לרתום ארבע טכנולוגיות להוראת חינוך גופני: ה"חור בקיר" של סוגאטה מירה (תלמידים משתמשים במחשב ללא סיוע מבוגר); האקדמיה של קהאן (לימודים מרחוק באמצעות סרטוני יו-טיוב); "הכיתה ההפוכה" (הקלטת הרצאות עבור התלמידים לצורך צפייה בבית ואז דיון עליהן בכיתה, בנוסף לעריכת תרגול והכנת פרויקטים); וה-MOOCs (קורסים מקוונים פתוחים רבי משתתפים). לשם כך נעשה מיפוי של הציוד הנחוץ, אופי הלמידה, מיקומה ומטרותיה של כל אחת מהדרכים.

ממצאים: דרך ההוראה המתאימה ביותר לשיעור החינוך הגופני היא "הכיתה ההפוכה", שכן היא מאפשרת הבניית רקע תאורטי בתחומים רבים ומגוונים בלא לפגוע במשך הזמן המוקדש לפעילות גופנית בשיעור.

 

לקריאה נוספת

קווים מנחים לכתיבת תכנית לימודים בחינוך גופני – נייר עמדה

נכשלים בחינוך גופני

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya