דרכים בהוראת הנבואה

מילות מפתח:

הקשיים הכרוכים בהוראת הנבואה מוכרים וידועים לכל מורה למקרא. יחידת הוראה זו, המיועדת בעיקר למורי מכללות ולמורים בכיתות הגבוהות של בית הספר התיכון, מציגה דרכי התמודדות עם חלק מן הקשיים העיקריים. שבעת פרקי היחידה מייצגים מבחר של דרכי התמודדות עם נושאי אורך ועם נושאים ממוקדים. אלה וגם אלה מציעים ראייה מקיפה של הנבואות והבנתן על רקע הקשריהן, וכן התייחסות לתופעות עיצוב מקובלות וייחודיות.

 תוכן העניינים:

פרק ראשון: עידון והפנמה - מן הנבואה הקדומה אל נבואת הכתב

פרק שני: דרכיהם של נביאי הכתב להביע את רעיונותיהם

פרק שלישי: הרצף הספרותי או הקשרים בין יחידות הנבואה

פרק רביעי: חטא הגאווה היתרה בנבואה הקלסית, סמליו ומהותו

פרק חמישי: אידאל חברתי-מוסרי בחטיבת נבואות על בית דוד

פרק שישי: הנביא וגורלו כסמל לגורל העם

פרק שביעי: חזונות אחרית הימים

ביבליוגרפיה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה

yyya