דפוסי שימוש בפייסבוק בקרב בני-נוער וזיקה לתהליכים חינוכיים


לאה עייני
אוניברסיטת תל -אביב

ענת כהן
אוניברסיטת תל -אביב

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה

לפייסבוק השפעה נכרת על חייהם החברתיים והתרבותיים של בני-נוער. מחקר זה בא לבחון את מידת השימוש ומאפייני השימוש בפייסבוק בקרב בני-נוער בגילאי 13-18 בישראל, ואת השימוש בפייסבוק לצורכי למידה. שאלון מקוון הופץ בקרב תלמידי בית-ספר על-יסודי במרכז הארץ. כשתי כיתות מכל שכבת גיל, החל משכבה ח' ועד שכבה י"ב – סך הכול 267 תלמידים. השאלון כלל
שאלות סגורות ופתוחות אודות מגוון שימושים בפייסבוק. מידת השימוש נמצאה גבוהה מאוד במגוון השימושים. הבדלים נמצאו בין המינים ובין שכבות הגיל. לא מסתמנת מודעות של בני-הנוער לסכנות הטמונות בפייסבוק, אך למרות זאת, רובם נוטים לשמור על פרטיותם ברמה העקרונית, ואין הם נוטים לאשר זרים לרשימת החברים שלהם.

 רוב בני הנוער כן משתמשים בפייסבוק לצרכי למידה. השימושים העיקריים נעשים על מנת לשאול שאלות בנוגע לשיעורי -בית, לחומר למבחן, לעבודה, לבוחן וכדומה, על מנת להתעדכן על שינויי מערכת או עדכונים הקשורים לבית -הספר, וכן חלק מהשימושים הם להעלות או לקרוא מחברים סיכומים או חומרים שסרקו. נמצאו קשרים מובהקים בין עמדות התלמידים כלפי פייסבוק באופן כללי לבין עמדותיהם על השימוש בפייסבוק לצרכי למידה. מתאמים נמצאו בין עמדותיהם של כלל התלמידים, של בנים ובנות ושל שכבות הגיל השונות. ממצאים אלו אודות היקף תופעת הפייסבוק, ומאפייני השימוש בו עשויים לסייע בהבנת "דור הרשת" בישראל, וכמו כן, לסייע ביצירת ובעיצוב סביבות למידה חדשות.

מילות מפתח: רשתות חברתיות, פייסבוק, דפוסי שימוש.

למאמר באוניברסיטה הפתוחה

ראה גם :

שימוש בפייסבוק בקרב בני נוער בישראל – פברואר 2012

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya