דפוסי מעורבות של לומדים בקהילה מתוקשבת – ממצאי מחקר

מאת: Jim Waters

מקור:

 Determinants of engagement in an online community of inquiry

בכינוס SLOAN האחרון בנובמבר 2006 בארה"ב שהוקדש ללמידה מתוקשבת אסינכרונית הוצגו כמה עבודות מחקר מעניינות. אחד המחקרים זכה לתהודה בכינוס היה מחקר של הדוקטורנט Jim Waters מאוניברסיטת דרקסל אשר חקר את דפוסי המעורבות של לומדים בקהילה מתוקשבת. Waters מצא כי שאלת שאלות בפורום המתוקשב מגבירה באופן משמעותי את המעורבות של הלומדים בפורום המתוקשב כל עוד השאלות הן רחבות ומאתגרות הפותחות דיון ולא שאלות ממוקדות ועובדתיות. עוד נמצא כי האינטראקציה בין הלומדים מגיעה לשיאה בראשית הדיון המתקיים בפורום ודועכת במהירות ולכן על המרצה לדאוג ליצירת מתח לכל אורך הדיון ולא רק בראשיתו. עם זאת אין להסתפק רק במשובים של המרצה אלא חייבים להרגיל את הסטודנטים עוד בתחילת הקורס לשאול שאלות את עמיתיהם ולא רק את המרצה.

הסטודנטים צריכים כבר מתחילת הקורס לתת משובים לעמיתיהם בפורום ולא לצפות רק למשובים של המרצה. פיתוח יחסי משוב הדדיים בין הסטודנטים בקורס המתוקשב בדרך של רשת חברתית פעילה יש בה כדי להגביר את מעורבות הלומדים ומומלץ לנקוט באסטרטגיה זו ולא להסתפק ביוזמה של המרצה בלבד לשאילת שאלות. עוד מוצע למנוע יצירת מחזורי שאלות של משתתפים קבועים בפורום, אלא לטפח כל הזמן מוקדי עניין ומשוב של קבוצות לומדים נוספות בקורס.

למידע נוסף בנושא

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya