דפוסי למידה של סטודנטים-מורים באתר רשת חברתית-מקצועית

לוטן, צביה. "דפוסי למידה של סטודנטים-מורים באתר רשת חברתית-מקצועית" , דפים , 2012, גיליון מס' 54. תשע"ב 2012 , ע"ע 248-280.

מילות מפתח : אינטראקציית אדם-מחשב , דפוסי למידה , רשתות חברתיות

המאמר מתמקד בקורס אקדמי אשר התנהל באתר רשת חברתית והיווה בסיס לחקר מקרה. בעיקר נבחנים בו הידע המקצועי שהתפתח באתר הרשת החברתית ודפוסי הלמידה של הסטודנטים-מורים אשר התגבשו בסביבה החדשה. הסטודנטים באתר עברו מתחושת חובה לפעולה מתוך מוטיבציה פנימית ויזמו קידום של תכנים מקצועיים- אישיים במהלך האינטראקציה שלהם על הקהילה.

הרשת החברתית אפשרה להם להיות לומדים אוטונומיים המשמיעים את קולם, כמו גם מתכנני לימודים. הודות לכך נבנה ידע על אודות דרכי למידה והוראה בסביבה זו, כוחם של החצנת ידע ושיקופו ברשת חברתית ולמידה שיתופית המסייעת להעצמת כל אחד מהלומדים. נמצאו שלושה פרופילים של דפוסי למידה שהתעצבו בקורס המקוון: למידה כשדה ניסויים לבדיקת סוגיות מקצועיות רלוונטיות, למידה שמטרתה לקדם את הקבוצה כקהילה מקצועית ולמידה אשר נועדה להגביר את המודעות לנושאים מגוונים ולחשיבות האינטראקציה עם חברים.

אתר הרשת החברתית-מקצועית "שלובים" היווה את סביבת הלמידה והעבודה של הקורס הנחקר. מאפיין חשוב של רשת "שלובים" הוא האפשרות הניתנת לפרט ללמוד בקבוצה באמצעות יישומים מגוונים ייעודיים של הקבוצה, אף שהסביבה ממשיכה להיות במהותה סביבת למידה אישית ( PLE ) אשר מאפשרת לו לפעול אוטונומית. במאפיין זה "שלובים" נבדלת מרשת "פייסבוק" , כיוון שאין בה "הדהוד" אוטומטי של מסרים העוברים מחברים לחבריהם של חברים אחרים.

פעילותם של הסטודנטים במהלך הקורס התבצעה בשני אופנים : א. פעולה בעקבות משימה מכוונת שהטילה עליהם המנחה כחלק מחובות הקורס. ב. פעילות יזומה של הסטודנטים שעניינה סוגיות , שאלות ובעיות רלוונטיות לעולמם המקצועי, ואשר בוצעה בכלים המתאימים להם. בשני אופני הפעולה היה סגנון הכתיבה אישי-אותנטי , מקצועי ורפלקטיבי.

המחקר הנוכחי נערך במסגרת קורס סמסטריאלי " קהילה לומדת ברשת" אשר מיועד למורות הלומדות לתואר שני במכללה להכשרת מורים. מטרתו העיקרית של הקורס הייתה שהמשתתפים יכירו ויבינו עקרונות תאורטיים ומעשיים בפעולתה של קהילה לומדת וירטואלית, כמו גם יתנסו ביישום תובנות תאורטיות באמצעות השתתפות בקהילות וירטואליות. . התוצר המצופה בקורס היה הגשת הצעה לבניית קהילה לומדת וירטואלית אשר תפעל במסגרת חינוכית המשותפת לתלמידים ולמורים.

תפקיד המורה ברשת חברתית- מקצועית
תפקיד המורה באתר רשת חברתית הוא לנצל את המאפיינים הייחודיים של הסביבה המתוקשבת ולבנות מרחב למידה אשר מתאים לרשת חברתית, עליו ליצור מרחב למידה אישי לכל תלמיד (PLE ) , לתמוך בדפוס הלמידה שלו ולסייע לו להעצים אותו, ובד בד לתמוך בפנייה של הלומד לקהילה, לקדם את תחושת הקהילה של חברי הקבוצה ולעודד אחרים לעשות כן.

על המורה לחדול מ"השהיית עצמו מפעילות " וישיבה על הגדר", במקום להסתפק בזיהוי תהליך הלמידה האישי והקבוצתי עליו להשתתף בקהילה, וזאת כדי ליצור בה התרחשויות ודינמיות – בצורה פורמלית ( מתן משימה) ובצורה בלתי-פורמלית ( כשותף לפעילות) – ולתמוך בתכנים ובאנשים שמקדמים את הקהילה ואת החברים בה. תפקיד חשוב של המורה הוא להכיר ללומדים את הסביבה , את הניווט בה , את השימוש בכלים מקוונים ואת הבנת הפוטנציאל הגלום בכלים אלה.

מבחינה זו , הצליח הקורס המתוקשב שהעבירה ד"ר צביה לוטן בפלטפורמה של רשת "שלובים" להקנות למורים את דפוסי הפעולה הנדרשים לניהול למידה משמעותית באינטרנט באמצעות אתר רשת חברתית.

ראה גם :

ידע מקצועי ודפוסי למידה של מורות באתר רשת חברתית –מקצועית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya