דפוסי הכשרה פדגוגית: מגישה יישומית לגישה התנסותית-קונסטרוקטיביסטית

מקור וקרדיט:
 
אשר שקדי. "דפוסי הכשרה פדגוגית: מגישה יישומית לגישה התנסותית-קונסטרוקטיביסטית", בתוך: משבר ההוראה: לקראת הכשרת מורים מתוקנת (עורכות: דרורה כפיר, תמר אריאב) ,מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד , 2008. ע"ע 302-322.
 
 מאמרו של ד"ר אשר שקדי  דן תחילה בהתנסות המעשית ובחשיבותה בתהליך ההכשרה להוראה. לאחר מכן הוא מתאר בקצרה גישות שונות להדרכה פדגוגית. אח"כ מציג ד"ר אשר שקדי במאמר חשוב זה שישה דפוסים של הדרכה פדגוגית בישראל ומתאר את מאפייניהם. לאחר הצגה זה מובא דיון משווה בדפוסים אלו וברכיביהם. דמותו של המדריך הפדגוגי נקבעת על פי התייחסותו לכל אחד מרכיבים אלו. בהנחה כי הדרכה הפדגוגית היא הנדבך המשמעותי ביותר בתהליך הכשרת המורים, מציע ד"ר אשר שקדי גישה אחרת , התנסותית –קונסטרוטיביסטית. גישה זו מדגישה כי ידע ההוראה הוא אישי-מקצועי , וכי הוא נבנה מתוך התנסות בהוראה בפועל. לדעתו של ד"ר אשר שקדי יש לגישה ההתנסותית- קונסטרוטיביסטית הסיכוי הגבוה ביותר לשפר ולייעל את מערכת ההכשרה. היא מעמידה קריטריונים ברורים יותר לתהליך ההכשרה בכלל וההדרכה הפדגוגית בפרט ולפיכך נראה כי היא עשויה להדגיש את ייחודה של ההדרכה הפדגוגית. בכוחה לקבוע קריטריונים לבחירת מדריכים פדגוגיים ולהכשרתם ולתרום תרומה משמעותית לשיפור מעמדם במוסדות להכשרת מורים ובעולם האקדמי בכלל, מעמד שכאמור הוא ירוד ללא הצדקה.
מאמר זה מבוסס בחלקו על ממצאי מחקר שערך ד"ר אשר שקדי ,שבחן את דפוסי ההדרכה של מדריכים פדגוגיים במכללות לישראל (שקדי , 2005) . במסגרת המחקר רואיינו מדריכים פדגוגיים ונערכו תצפיות עליהם. דפוסי ההדרכה המוצגים במאמר זה גובשו מתוך ממצאי המחקר המקורי.
 
 מדריכים פדגוגיים הדוגלים בתפיסה ההתנסותית - קונסטרוקטיביסטית  ממקדים את תהליך ההכשרה בהוראה מעשית-ספציפית  ולא תיאורטית-כללית.  הכשרת מורים התנסותית –קונסטרוקטיביסיטית צריכה להיות מעורבת בעבודת המורים והתלמידים להוראה, לעזור להם להבין את הידע והאמונות שלהם , לדעת כיצד הם מתפתחים ומהי השפעתם על פעולות ההוראה, ולהציג מושגים ותובנות חדשים שישמשו חלופה לאלה הקיימים אצל המורים והסטודנטים להוראה (Richardson , 1997) . ההנחה היא כי התהליך הקונסטרוקטיביסטי של צמיחת הידע מתרחש בהקשר חברתי ותרבותי רחב וכתוצאה מאינטראקציה בין-אישית ( ( Cochran et al , 1993.
 
 

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  האם אוכל לקבל את המאמר?

  פורסמה ב 26/09/2009 ע״י הדרי יהודית

  הספר נמצא במרכז המידע של מכון מופ"ת ובספריות אקדמיות נוספות

  פורסמה ב 29/09/2009 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya