דפוסים של שינוי באמונות ובפרקטיקות לגבי הנעה במתמטיקה בקרב מורים למתמטיקה בחט"ב

Kristen Bogner Warzon , Andrea Christensen , Julianne C. Turner . " Motivating Mathematics Learning Changes in Teachers’ Practices and Beliefs During a Nine-Month Collaboration , American educational research journal, June 2011 ( vo. 48, no.3


מחקר בארה"ב אשר חקר את הסוגיה של הנעת שינויים בפרקטיקות ובאמונות של מורים לגבי למידת המתמטיקה במהלך שיתוף פעולה בן תשעה חודשים .

המחברים חקרו דפוסים של שינוי באמונות ובפרקטיקות לגבי הנעה במתמטיקה בקרב שלושה מורים בבתי ספר מסוג חטיבות ביניים במהלך פרוייקט התפתחות מקצועית בן שנה בשיתוף עם חוקר באוניברסיטה.

ארבעה עקרונות של הנעה (ואסטרטגיות הוראה מתאימות) הוצגו: תמיכה ביכולת של התלמידים, שייכות, אוטונומיה והפיכת הלמידה למשמעותית.

נערכו תצפיות על המורים שקבעו אסטרטגיות בכיתות שלהם, מורים אלה רואיינו, ודנו וערכו רפלקציה לגבי התוצאות במהלך פגישות חודשיות.

קביעה של אסטרטגיות של הנעה קושרה לשינויים בהוראת המתמטיקה עבור חלק מהמורים. התוצאות משקפות את החשיבות של הצבת אסטרטגיות ההנעה בהוראת תחום התוכן ובמתן תמיכה מתאימה לשינוי קונספטואלי של המורה. המחברים בוחנים הן את ההסברים האישיים והן את ההסברים ההקשריים עבור שינוי פרקטיקות הוראה וכן מכשולים לגבי שינויים כאלה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?