דפוסים של בניית ידע

Chang, B. (2018). Patterns of knowledge construction, Adult Education Quarterly, 68 (2), 108-136, DOI: 10.1177/0741713617751174

מאמר זה מוקדש לזיהוי דפוסי בניית ידע בקהילת לומדים מקומית. באמצעות תצפיות, מסמכים וראיונות חצי-מובנים של 20 לומדים, זיהה מחבר המאמר חמישה דפוסים מרכזיים של בניית ידע: הדפוס הראשון מכונה קרינה והוא מתייחס לאופן בו לומדים משתפים ידע כך שהוא מתפשט במהירות. הדפוס השני הוא סירקולציה, בו רוכשים הלומדים ידע מסוים באמצעות חשיפה להיבטיו השונים. הדפוס השלישי, חיקוי, נעשה תוך כדי תצפית, חיקוי ואדפטציה של הידע. הדפוס הרביעי הוא חיברות, תהליך בו לומדים מהם החוקים החברתיים והסתגלות לחוקים אלו. קונטקסטואליזציה הינה הדפוס החמישי, באמצעותה רוכשים הלומדים ידע חדש על ידי מיצוב הידע בהקשרים מקומיים.

בעקבות המחקר, נמצא שהגורמים העיקריים בבניית ידע מבוססים על אינטראקציות חברתיות וקשרים חברתיים. חמשת הדפוסים מצביעים על האופן בו ידע נבנה באופן חברתי, כתהליך בו לומדים משפיעים הדדית אחד על השני ועל סביבתם. דפוסים אלו ממחישים מהי הבניה חברתית ומדגישים את היבטיה השונים של למידה כתהליך של בניית ידע.

לתקציר המאמר באנגלית

לקריאה נוספת:

איזה טיפוס לימודים אתם?

דגם ללמידה קולבורטיבית: קשר בין מנהיגות ולמידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya