דע מהי מטרת הלמידה שלך

Moss, Connie M.; Brookhart, Susan M.; Long, Beverly A. " Knowing Your Learning Target",Educational Leadership v. 68 no. 6 (March 2011) p. 66-69.

לא משנה מה נחליט שהתלמידים צריכים ללמוד, לא הרבה יקרה עד שהם יבינו מה הם אמורים ללמוד במהלך השיעור ויכוונו עצמם לכך.
עיצוב מיומן של מטרות הלמידה עבור כל שיעור ושיתוף הלומדים במטרות הם דרך אחת לתת לתלמידים את הכיוון שהם זקוקים לו. המטרות שאומרות לתלמידים מה הם צריכים ללמוד,  עד כמה טוב הם צריכים ללמוד זאת, ובאיזה אופן הם יציגו את הלמידה מכוונות את השיעורים.
במאמר זה המחברים דנים בחשיבות של מטרות הלמידה ומציעים רעיונות שיסייעו למורים לשלב את מטרות הלמידה בשיעורים שלהם.

ראה גם :

מטרות הוראה – הגדרות

דוגמא למסמך מטרות הוראה-למידה בחינוך הסביבתי
הבחנה בין מטרות תוכן, מיומנויות למידה ומיומנויות חברתיות
האם יש תועלת בהגדרות של מטרות הלמידה באתרי קורסים וביחידות לימוד?


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya