דמות המורה בראי הכשרת המורים: מבט היסטורי – חלק ב'

מקור וקרדיט :
נידרלנדר דורון, ניירוך סמירה, רייכל נירית (2008). דמות המורה בראי הכשרת המורים:מבט היסטורי, מכון מופ"ת
 
הדוח ממשיך את  דוח מס' 1 שעסק בהתגבשו תפיסות שונות של דמות המורה אצל מעצבי מדיניות בתחום הכשרת המורים ובפרשנות שנתנו מכללות לקווי המדיניות של משה"ח והמל"ג. דוח זה כולל השלמה והרחבה של היריעה הן בתחום עיצוב המדיניות של הכשרת המורים והן בתחום הביטויים הממשיים של דמות המורה במכללות ובמסלולי הכשרה של מגזרים ייחודיים. שני הפרקים הראשונים עוסקים בדמות המורה ואופי ההכשרה במכללה האקדמית הדתית ע"ש הרא"מ ליפשיץ ובמסלול מיוחד בחברה הערבית המתקיים במכללה האקדמית ע"ש דוד ילין. הפרק השלישי דן בעמדות שני הארגונים הפרופסיונאליים של הורים בישראל לדמות המורה בישראל.

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    ראש מכללת ליפשיץ, ד"ר יאיר ברקאי, מעונין לקבל ולקרוא דו"ח זה. כיצד נוכל לקבלו?

    פורסמה ב 30/10/2014 ע״י מיכל לוין
    מה דעתך?
yyya