דיסקלקוליה אצל דוברי ערבית

מאת: רפיק אברהים
תאריך פרסום: 08/09/2011

במאמר תיבחן השפעתה של תופעת הדיגלוסיה (פער בין השפה הדבורה לכתובה) על רכישת מיומנויות מתמטיות בקרב ילדים דוברי השפה הערבית, לאור ההשפעה שנמצאה לדיגלוסיה על רכישת קריאה. יוצגו ראיות מחקריות מן הספרות להשפעת כיווניות הקריאה על עיבוד המספר, ולקושי המיוחד של ילדים עם דיסקלקוליה בתפיסת כיווניות. לאור זאת, תוצג ההשערה שילדים דוברי ערבית המתקשים בחשבון נתקלים בבעיה חמורה במיוחד לאור ההבדל בנוסף בכיווניות מספרים בין השפה הכתובה לשפה הדבורה. ילדים אלו זקוקים לתיווך ולהתערבות על מנת להתגבר על קשייהם.

למאמר המלא בפורטל פסיכולוגיה עברית ברשת


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    יש אצלי תלמידים המתקשים לרכוש את מיומניות הקריאה והכתיבה איך אני אצליח לקדם התלמידים??????????????????????? בלי לרכוש את מיומניות הקריאה והכתיבה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!בקשר לשיכתובים?????????????????.?

    פורסמה ב 28/09/2011 ע״י רים
    מה דעתך?
yyya