דיבור על שיבוץ בפרקטיקום במסגרת הוראה בקמפוס: חיבור בין תיאוריה לפרקטיקה בהכשרת מורים

Jenset, I.S., Hammerness, K., & Klette, K. (2018). Talk about field placement within campus coursework: Connecting theory and practice in teacher education. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-19

 

מאמר זה מתמקד בהזדמנויות שמוצעות למתכשרים להוראה לשוחח על שיבוצם בפרקטיקום ולהרהר אחריו במסגרת תוכנית הלימודים להכשרת מורים. המאמר מתאר ממצאים מתוך מחקר רחב יותר, שכלל סקר תצפיות במשך שלושה שבועות וראיונות עם מתכשרים להוראה ב-8 תוכניות להכשרת מורים בנורבגיה, פינלנד, קליפורניה, צ'ילה וקובה. במאמר הנוכחי נדונים ממצאים שהתקבלו מתוכניות בשלוש המדינות הראשונות. שאלות המחקר שנבחרו הן כיצד מתכשרים להוראה בתוכניות שונות תופסים את הזדמנויות השיחה שיש להם על שיבוצם והתנסותם בפרקטיקום במסגרת תוכנית הלימודים ומה מאפיין הזדמנויות אלה.

המחקר העלה, שבכל התוכניות להכשרת מורים מתכשרים להוראה דיווחו על קיומן של הזדמנויות רבות לשוחח על שיבוץ הפרקטיקום. עם זאת, ניכרו פערים בין התוכניות בכל הנוגע לקשר שבין דיבור זה לבין חומרי הקריאה בקורסים, לתיאוריות בחינוך ולהתנסותם בהוראה במשך התוכנית כולה. החוקרים השתמשו בשלוש קטגוריות אנליטיות לתיאור מאפייני השיח על הפרקטיקום: 1) נורמליזציה - דיבור שתמך ב"נורמליות" של ההתנסות וביטא הבנה של הסיטואציה של האחר. דיבור כזה לא בהכרח נתמך על-ידי ממצאים אמפיריים; 2) ספציפיקציה - תיאור אמפירי שהתלווה לשאלות המנחה בתוכנית להכשרת מורים לצורך הבהרה או פירוט של מידע נוסף השופך אור על מורכבות החוויה; 3) הכללה - דיבור על התנסויות המורים שמעלה מודעות לעקרונות פדגוגיים, שמחבר בין רעיונות לעקרונות ולתיאוריות.

החוקרים לא מצאו דיבור מורכב על אודות חווית הפרקטיקום. עם זאת ממצאיהם מצביעים על כך, שהמשימות שניתנו בתוכנית להכשרת מורים ואופני ההוראה, למשל באמצעות הפניית שאלות עוקבות (follow-up), שימשו תפקיד חשוב ביצירת הדיבור על הפרקטיקום מרכזי ללמידה מקצועית. בתוכניות ההכשרה בארה"ב נמצאו יותר הזדמנויות לשיח, שיח ממושך יותר ויותר שיח שניזום על-ידי המתכשרים להוראה עצמם בהשוואה לתוכניות בפינלנד ובנורבגיה. בתוכניות אלה מרבית ההוראה נעשתה במסגרת של סדנאות שבהן השתתפו 3-4 סטודנטים - מה שיתכן ואיפשר הדגמה כיצד לדבר על חווית הפרקטיקום והעניק יותר הזדמנות לגעת בסוגיות המורכבות העולות ממנו.   

לתקציר באנגלית: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2017.1415968 

לקריאה נוספת ראו:

פיתוח מקצועי באמצעות רפלקציה בהכשרת מורים

דגם של שיבוץ בזוגות בהתנסות מעשית של מתכשרים להוראה

פיתוח מקצועי באמצעות רפלקציה בהכשרת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya