דיבור איכותי: פיתוח יכולת השיחה של תלמידים כדי לקדם הבנה ברמה גבוהה

Karen Murphy, P. et al. (2018). Quality talk: Developing students’ discourse to promote high-level comprehension, American Educational Research Journal, 55(5), pp. 1113–1160

 

העולם המודרני מציב בפני התלמידים דרישות חדשות. אחת מהן היא הצורך לפתח ידע וכישורים על מנת שיוכלו להיות צרכנים ביקורתיים של מאגר הטקסטים העצום הזמין להם, הן בדפוס והן באופן מקוון. ובכל זאת, מחקרים מוכיחים כי לעתים קרובות מאד תלמידים מתקשים בהבנה של טקסטים מורכבים, ובמקביל נראה שדפוסי השיחה של המורים אינם תואמים את מאפייני השיח הפרודוקטיבי. במילים אחרות, פרקטיקות הדיבור של המורים בכיתות אינן כאלה העשויות להוביל לקידום התלמידים לקראת הבנה משופרת של הטקסטים ולהניעם לחשיבה אנליטית וביקורתית.

מתוך הנחה שכישורי הבנה אינם מולדים, כותבי המאמר טוענים כי ראוי ללמדם, להדגימם ולתמוך בהם בכיתות, כבר בשלבי החינוך הראשונים, למן הכיתות היסודיות. לאור זאת, נערך מחקר ראשוני שנמשך כשנה בשתי כיתות ד' בבתי ספר אמריקניים, ובו נבחנה גישת דיבור איכותי, המובלת על ידי המורה בקבוצות דיון קטנות, במטרה לשפר את הבנתם הבסיסית של התלמידים. באופן מעשי, במהלך המחקר המורים העבירו מעין שיעורים מצומצמים (מיני-שיעורים) בהם קיבלו התלמידים הדרכה על מרכיבי השיח (שאילת שאלות, למשל, או בניית טיעונים) וערכו דיונים שבועיים מבוססי טקסט במסגרת שיעורי השפה.

ניתוח סרטוני הווידיאו שצילמו את הדיונים שהתקיימו עם התלמידים במהלך השיעורים, הצביע על ירידה במרכיבי השיח שיזמו המורים, כעדות להעברת האחריות לתלמידים, ובמקביל ניכר כי שיח התלמידים משקף עליה במידת החשיבה הביקורתית-אנליטית שלהם (למשל הסברים מפורטים או דיבור חקרני).

במיוחד ראויות לציון העליות הסטטיסטיות והממשיות במבדקי הכתיבה של התלמידים, המצביעות על שיפור ברמת ההבנה הבסיסית והגבוהה שלהם, ומעידות על פוטנציאל קידום הישגי התלמידים הטמון באותן קבוצות דיון קטנות.

לסיכום, המחקר מספק ראיות ראשוניות לכך שדיבור איכותי בכיתות, במיוחד תוך מתן דגש על השיח הפרודוקטיבי התומך המתקיים בין מורים ותלמידים, עשוי להוות בסיס מוצק לשיטה אפקטיבית לפיתוח יכולת החשיבה האנליטית והביקורתית של התלמידים ולקידום הבנה מסדר גבוה יותר. גישת הדיבור האיכותי עשויה לסייע, אם כן, בהתמודדות עם האתגרים המורכבים שמציבה בפנינו המאה ה-21.

 

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת:

יכולת נמוכה, השתתפות וזהות בפדגוגיה דיאלוגית

עיון בדיון מבוסס טיעון בקבוצה הקטנה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya