דיאלוג יצירתי ב"רמות חפר" – אסופת מאמרים

דיאלוג יצירתי ב"רמות חפר"
תקציר: שמו של בית-הספר בו מתקיימת תכנית הדיאלוג היצירתי הוא "רמות חפר", שנמצא בקיבוץ מעברות. הוא מדגיש טיפוח לומד עצמאי באמצעות למידת-חקר ועבודות-צוות.
 בבית-החינוך הניסויי "רמות חפר" פוּתח מודל המכונה "דיאלוג יצירתי". "הדיאלוג היצירתי" הוא מודל הוראה-למידה תהליכי, המיועד להבניה פעילה של ידע וכולל ארבעה שלבים עיקריים:
  1. עיבוד הידע בעבודת חקר קבוצתית.
  2. ייצוג הידע באמצעות תוצר.
  3. הצגת הידע לפני קהלים שונים.
  4. רפלקציה, הערכה ומשוב.
רמות חפר, הנו בית-ספר תיכון ניסויי. בתום 5 שנות ניסוי מקיים בית-הספר מרכז השתלמויות ניסויי, במטרה ללמד ולהעביר את הניסיון החדשני למערכת החינוך.
בית-הספר פיתח במשך שנות הניסוי, דרך למידה, המבוססת על דרכי הוראה והערכה חלופיים. בעזרת אגף הניסויים ובעזרת המפקחים על המקצועות השונים, ממירים ברמות חפר את בחינות הבגרות הרגילות בדרך היבחנות אחרת, התואמת את דרך הלמידה.
לדרך הלמידה קראו ברמות חפר "דיאלוג יצירתי", וכשמה כן היא: הדרך הלימודית מבוססת על דיאלוג שמקיימים התלמידים בינם לבין עצמם ובינם לבין מוריהם, מומחי תוכן ומקורות למידה מרובים. העקרונות המנחים את הלמידה מתבססים על כך, שתלמידים צריכים להבנות את הידע שלהם בכוחות עצמם ולא להסתפק בכך שהמורים "מעבירים" להם ידע.
בנושאים מוסכמים מראש, מתוך תכנית הלימודים, עוסקים התלמידים במחקר עצמי, כשקבוצה של כ-3 תלמידים בוחרים שאלת חקר וביחד מחפשים מקורות בספריות ובאינטרנט, מראיינים מומחים, מסיקים מסקנות וכותבים ביחד עבודה עיונית המסכמת את המחקר. אך בכך אין די.
בנוסף לעבודת החקר, על התלמידים להמציא תוצר, המשקף את התובנות שלהם מהלמידה ומהידע שרכשו. התוצר יכול להיות מכל סוג ובכל תחום, הוא יכול להיות הצגה, מצגת, קטע מוזיקלי, פיסול, ציור, ניסוי, סרט, תכנית רדיו ועוד. בכך מעודדים דרכי ביטוי שונות ומחזקים את הכישורים השונים של התלמידים ובנוסף מחזקים את ההבנה.
שיטת "הדיאלוג היצירתי" מחייבת תלמידים ללמד את חבריהם את מה שלמדו, ולהציג בפני עמיתים ובפני הורים את העבודה והתוצר. באופן כזה מחדדים התלמידים את ההבנה שלהם ומחזקים את כושר הביטוי שלהם. בסופו של התהליך, נבחנים התלמידים, על ידי בוחן חיצוני, שנשלח על ידי המפקחים.
ראה גם :
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?