דוח סופי: כישלון יוזמת קרן ביל ומלינדה גייטס לשפר את ההוראה ואת הישגי התלמידים בבתי ספר

מאת: B. Stecher.

Stecher, B.M. et.al. (2018). Improving teaching effectiveness: Final report: The intensive partnerships for effective teaching through 2015–2016. Santa Monica, CA: RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2242.html

היוזמה לשותפויות אינטנסיביות למען שיפור ההוראה, שעוצבה ומומנה בידי קרן ביל ומלינדה גייטס, היתה מאמץ רב שנתי שנכשל בניסיונו לשפר משמעותית את הישגי התלמידים באמצעות הרחבה של נגישותם להוראה יעילה. מקומות שהשתתפו ביוזמה אימצו אמצעים שונים להוראה יעילה שכללו הן את תרומת המורה לשיפור בהישגי התלמיד והן את הערכת הפרקטיקות שלו באמצעות תצפית המלווה במילוי טבלה מובנית. אמצעי ההוראה היעילה נועדו לשיפור פעולות הציוות, לזיהוי חולשות בהוראה ולהתגברות עליהן בעזרת פיתוח מקצועי הממוקד ביעילות, וכן שימוש בסולמות פיצוי וקידום כתמריצים לשמר את המורים היעילים ביותר ולעודדם לסייע בצמיחתם של מורים אחרים. המפתחים האמינו שמנגנונים אלה יובילו להוראה יעילה יותר, ירחיבו את נגישותם של תלמידים בני מיעוטים עניים להוראה יעילה וישפרו דרמטית את ההישגים הלימודיים.

לדו"ח המלא

לקריאה נוספת

בחינת זיקות בין תפיסות מורים לגבי שיתוף פעולה, הוראה מבדלת ויעילות מורים

שישה עקרונות-על בהשגת שיפור בחינוך

החל בשנת הלימודים 2010-2009 השתתפו ביוזמה שלושה מחוזות: בפלורידה, ממפיס ופנסילבניה. מכון ראנד והמוסדות האמריקניים למחקר (RAND Corporation and the American Institutes for Research) ביצעו הערכה של היוזמה לאורך שש שנים, תוך שהם מתעדים את החלטות המדיניות והפרקטיקות שהונהגו בכל מקום וכן את ההשפעות שלהן על הישגי התלמידים.

 

ממצאים עיקריים: כישלון היוזמה

המקומות שהשתתפו ביוזמה יישמו אמצעים חדשים של יעילות בהוראה ושינו בהתאם החלטות מדיניות בתחום כוח האדם, אך לא השיגו את המטרות מבחינת הישגי התלמידים: לא מבחינת ציונים או שיעורי סיום (graduation) – בעיקר לא בקרב תלמידים בני מיעוטים עניים.

המקומות שהשתתפו ביוזמה הצליחו ביישום אמצעים של יעילות בהערכת מורים והשתמשו באמצעים בקשת רחבה של החלטות כוח-אדם.

כל המקומות שהשתתפו ביוזמה אימצו טבלת תצפית שביססה הבנה משותפת של הוראה יעילה. מקומות אלה הקדישו זמן ומאמץ ניכרים בהכשרה וברישוי של צופים בכיתות ובצפייה בפועל במורים על בסיס קבוע.

 

הסברים אפשריים לכישלון היוזמה:

ישנם כמה הסברים אפשריים מדוע היוזמה נכשלה בניסיונה להשיג את השיפור המשמעותי המיוחל בהישגי התלמידים: יישום חלקי של פרקטיקות מרכזיות ושל מרכיבי מפתח במדיניות; השפעתם של גורמים חיצוניים, כמו שינויים במדיניות המדינות (states) בשנים שבהן הוחלה היוזמה; זמן בלתי מספיק להופעת התוצאות; תיאוריה פגומה של פעולה; או שילוב של גורמים אלה.

 

המלצות:

על המבקשים לערוך רפורמה להביא בחשבון את ההתנגדות שעלולה לעלות במקרה שבו השינויים בשיטות ההערכה של מורים טומנים בחובם תוצאות שליליות משמעותיות מבחינת העסקת עובדים.

התמקדות כמעט בלעדית ביעילות ההוראה עלולה שלא להיות מספיקה. יש לטפל בגורמים נוספים רבים, מחינוך בגיל הרך, דרך יכולות חברתיות ורגשיות של תלמידים ועד לסביבת הלימוד ולתמיכה המשפחתית.

חשוב למדוד את המידה שבה כל אחת מהפרוצדורות ומהחלטות המדיניות החדשות מיושמת כדי שניתן יהיה להבין כיצד מרכיבים ספציפיים ברפורמה קשורים לתוצאות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya