דו"ח נרטיבי של קהילת מורים

Moate, Josephine. (2014). A narrative account of a teacher community. Teacher Development, Vol. 18 Issue 3, p384-402.

דו"ח נרטיבי זה נסמך על גישות דיאלוגיות לחינוך כדי לעשות רפלקציה ביקורתית על החשיבה הפדגוגית המובעת של מורים בקהילה.

ההקשר של המחקר הוא קהילת מורים במרכז פינלנד המורכבת ממורים המלמדים בחינוך הקדם-יסודי ועד מורים המלמדים בחינוך העל-תיכוני.

העניין המשותף של הקהילה הוא תיווך בשפה זרה של החינוך.

הנתונים נאספו על פני תקופה של שנה וחצי והם מורכבים בעיקר מהערות של המורים שהועלו במפגשים של הקהילה. נתונים אלה נותחו תוך שימוש בגישה המונעת על ידי תיאוריה.

הממצאים העיקריים מדגישים את הערך של הקשרים הפדגוגיים בין המורים העמיתים כדי לתמוך בהבנה ביקורתית מועשרת של פדגוגיה.

מחקר זה מציע שיש חשיבות ליחסים פדגוגיים הדדיים כדי לתמוך בהתפתחות של המורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

ממצאי מחקר : פרחי הוראה וחשיבות קהילות מעשה בחינוך באנגליה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya