דו"ח מכון סאלד קובע; המורים לפיזיקה – דור הולך ונעלם


41% ממורי הפיזיקה נושרים מעבודתם בחמש השנים הראשונות. גיל המורים עלה בעשור האחרון ב-9%

מאת; סיגל בן-ארצי

לאחרונה פורסם דו"ח הערכה של מכון סאלד שכותרתו; מקצוע הפיזיקה 2001, 2010, 2012. הדו"ח הוזמן ממכון סאלד על ידי קרן טראמפ ובשיתוף הפיקוח על הוראת הפיזיקה במשרד החינוך.

דו"ח זה אמור לשרטט תמונת מצב עדכנית על מקצוע הפיזיקה, ומטרתו לספק לקרן מידע שיסייע לקבלת החלטות מושכלות. המחקר התבסס על ניתוח נתונים של מורים לפיזיקה שלימדו בשנים 2001 ו-2010 ועל שאלון נוסף שהועבר לאחרונה. הדו"ח נכתב על ידי ד"ר עידית מני איקן ודנה רוזן.

בשנת 2001 היו בישראל 889 מורים לפיזיקה בכל החטיבות העליונות. בשנת 2010 היו 918 מורים. גידול של 29 מורים בלבד. מורי הפיזיקה הם ברובם גברים - 64%. מחצית מהמורים התחלפו בין השנים 2001 ו-2010. גיל המורים עלה ב-9% בין השנים. כשליש מהמורים הם עולים חדשים. רובם בעלי תארים אקדמיים – 94%, הרוב בעלי תואר ראשון.

הכתבה המלאה התפרסמה בעיתון "קו לחינוך"

הדו"ח המלא של מכון סאלד

ראה גם : בתיכון הוירטואלי החדש של משרד החינוך ומט"ח -  הוראת פיזיקה

כמה מורים לפיסיקה יהיו כאן ב-2015?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya