דו"ח הוועדה לבחינת מיצוי יכולתם של תלמידים עם ליקויי למידה: תקציר

מקור: אתר 'מקום מיוחד'

בשנים האחרונות מתפתחת המודעות לקשייהם של תלמידים עם ליקויי למידה, וגוברת ההכרה כי קשיים אלו עלולים לפגום בסיכוייהם לממש את יכולתם. בדו"ח זה התייחסנו לשאלות שהמציאות מעוררת במלוא עצמתן, ותובעת להן פתרונות שיטתיים וטיפול מזורז. מלימוד החומר שהיה לפני הוועדה, ברור שהמדובר בתופעה מורכבת, המתייחסת ליותר מ - 150, 000 תלמידים (כ - 10% מאוכלוסיית התלמידים) בקבוצות גיל שונות וברמות קושי שונות. להתמדה של המצב הנוכחי יש מחיר חמור לא רק לתלמיד, למשפחתו ולמערכת החינוך, אלא גם לחברה הישראלית בכללותה.

מתוך חיפוש מתמיד של דרכים לקידום הצלחתם של תלמידים עם ליקויי למידה, ובחתירה להעצמה (empowerment) כללית, יחד עם הגברת יכולת הלומדים להתמודדות יעילה עם קשיים מובחנים, אין להתעלם מהעובדה כי במקרים רבים אין משמעותו של טיפול אפקטיבי עבורם - "ריפוי הלקות", אלא לימוד אסטרטגיות התמודדות יעילות עם תפקידי למידה במעגל החיים. ראוי כמו כן להדגיש כי גישות הטיפול העדכניות בתלמידים עם ליקויי למידה עשויות לתרום לקידום מצוינות והצלחה בלמידה של תלמידים רבים בכיתה ההטרוגנית, בנוסף לסיוע לתלמיד המתקשה, מאחר ויש בהן דגש גובר על רכישה של דרכי למידה יעילות (כגון פיתוח קשב מכוון וממוקד, עיבוד מידע וארגונו, וכיוב') תוך התחשבות ושימוש בסגנונות למידה יחידניים. המלצות הוועדה מתחלקות לשלוש קבוצות מרכזיות: המלצות להעלאת מודעות קידום פרופסיונליזם וידע, המלצות להסדרת תהליכי האבחון, והמלצות מובחנות לקבוצות שונות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya