דו"ח האקדמיה האמריקאית הלאומית למדעים: פתיחה מחדש של בתי הספר בעידן הקורונה: איזון בין בריאות, הגינות וצרכי הקהילה

Bond, E., Dibner, K. and Schweingruber, H. (2020). Reopening K-12 schools during the COVID-19 pandemic: Prioritizing health, equity, and communities. Washington: The National Academies Press

עיקרי הדברים:

 • על הרשויות לשקול את סיכוני הפתיחה-מחדש כנגד הנזקים הכרוכים בהיעדר הדרכה ואינטראקציה פנים-אל-פנים בין מורים ותלמידים – נזקים שהם גבוהים במיוחד בכיתות א' עד ה' ובקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים
 • על בתי הספר לספק מסכות לכל המורים ולכל אנשי הצוות, וכן אמצעים לשמירת היגיינה לכל מי שנכנס לתחומי בית הספר
 • ליצור שותפות בין בתי הספר ובין אנשי בריאות הציבור ברמה הקהילתית-מקומית
 • לוודא שהציבור הרחב יקבל גישה לתמיכה מרשויות בריאות הציבור הדרושה למעקב אחר התפשטות הנגיף ולשמירה על בריאות התלמידים ואנשי הצוות
 • לפתח מנגנון, כגון כוח-משימה מקומי, שמאפשר לקבל מידע מנציגים של סגל בית הספר, משפחות ואנשי רפואה מקומיים כמו גם בעלי אינטרסים אחרים בקהילה כדי שניתן יהיה לקבל החלטות מבוססות ידע בדבר פתיחה מחדש של בתי ספר
 • על הרשויות השונות לתת מענה להבדלים במתקנים ובציוד, לחוסרים בכוח אדם, לצפיפות-יתר ולרמה שונה של תשתיות למידה מרחוק בין בתי ספר שונים ובין תלמידים שונים באותו בית ספר
 • על הממשלה לספק משאבים ניכרים לרשויות מקומיות ולבתי ספר כדי לאפשר להם ליישם את האמצעים הדרושים לשמירה על בריאות הציבור ולאפשר לבתי הספר להישאר פתוחים
 • להציב במקום גבוה בסדר העדיפויות עטיית מסכות, אספקה של פתרונות לחיטוי ידיים, ריחוק חברתי והגבלה של התקהלויות גדולות. ניקוי, אוורור וסינון אוויר חשובים גם הם, אבל טיפול באמצעים אלה לבדם לא יספיק כדי למזער את סיכון ההדבקה
 • להשקיע בדחיפות במחקר מדעי של הדבקת ילדים בנגיף הקורונה, השפעת הפתיחה מחדש של בתי ספר על התפשטות הנגיף בקהילות ומידת האפקטיביות של אסטרטגיות שונות למאבק בנגיף

האקדמיה האמריקאית הלאומית למדעים פרסמה סדרה של תשע המלצות בדבר העיתוי והאופן שבו יש לפתוח מחדש את בתי הספר עם הירידה בתחלואת הקורונה. לפי מחברי הדו"ח, שאלות אלה הן מהחשובות ומהמסובכות ביותר לפתרון. הקושי הוא לאזן בין התועלות הברורות שבפתיחה לבין הסיכון לבריאות התלמידים והוריהם והחשש שמימוש הסיכון יוביל לסגירה מחודשת לא רק של בתי הספר, אלא גם של מקומות עבודה ופעילויות שכבר הותרו. את ההחלטה מתי וכיצד יש לפתוח את בתי הספר מחדש יש לקבל על בסיס מידע חסר בדבר שיעורי ההדבקה אצל ילדים ובדבר מידת היעילות של אמצעים שונים למניעת הדבקה.

למסמך באנגלית

לקריאה נוספת

בתי ספר שובשו ועברו תהליך של חשיבה מחדש – איך הקורונה משנה את החינוך: מה צריך לעשות עכשיו

בתי ספר שובשו ועברו תהליך של חשיבה מחדש – איך הקורונה משנה את החינוך: איזון בין אחידות לגמישות

המלצה 1: ההחלטה לפתוח-מחדש

על הרשויות לשקול את סיכוני הפתיחה-מחדש כנגד הנזקים הכרוכים בהיעדר הדרכה ואינטראקציה פנים-אל-פנים בין מורים ותלמידים – נזקים שהם גבוהים במיוחד בכיתות א' עד ה' ובקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים.

מערכת סבוכה של סיכונים ושקלולי תמורה (trade offs) אופפת את ההחלטות בדבר פתיחה מחודשת של בתי הספר. למידה מרחוק, אף שמדובר בכלי חיוני להבטחת רציפות ההוראה כאשר בתי הספר סגורים, אינה יכולה לשמש תחליף מלא לאינטראקציה בינאישית ישירה (in person). יתירה מכך, פערים בנגישות לאינטרנט ולציוד אלקטרוני הולם עלולים להעצים את אי השוויון שכבר ממילא קיים בחינוך. הסיכונים חריפים במיוחד לילדים צעירים, שעלולים לסבול נזקים ארוכי טווח בהישגיהם הלימודים כאשר הם צוברים פיגור בכיתות מוקדמות.

 

המלצה 2: אמצעי זהירות לפני פתיחה-מחדש

על בתי הספר לספק מסכות לכל המורים ולכל אנשי הצוות, וכן אמצעים לשמירת היגיינה לכל מי שנכנס לתחומי בית הספר.

 

המלצה 3: שותפות בין בתי הספר ובין אנשי בריאות הציבור ברמה הקהילתית-מקומית

ממלאי תפקידים בתחום בריאות הציבור ואנשי חינוך חייבים לחבור זה לזה כדי:

 • לבצע הערכה של מוכנות מתקני בתי הספר לעמוד בסטנדרטים בסיסיים של בריאות ובטיחות הנחוצים ליישום אסטרטגיות למאבק בקורונה.
 • לערוך התייעצויות בדבר תוכניות למאבק בהתפשטות הנגיף.
 • לפתח פרוטוקול למעקב אחר נתונים על הנגיף, במטרה לנטר את התפשטותו בקהילה ולקבל החלטות על שינויים באסטרטגיות למלחמה בנגיף בבתי הספר – ובכללן סגירה חוזרת של בתי ספר מסוימים במקרי הצורך.
 • לקבל החלטות משותפות בשאלה מתי חייבים לסגור-מחדש את בתי הספר.
 • לתכנן ולבצע תוכניות הכשרה למניעת התפשטות הנגיף בקרב אנשי צוות, אנשי קהילה ותלמידים.

 לאור מהירות השתנות התנאים והנסיבות הכרוכים במה שידוע על נגיף COVID-19, בלתי סביר לצפות מרשויות החינוך השונות שיהיו בעלות ידע מקצועי מספק לקבל החלטות מתמשכות בדבר פתיחה והפעלה של בתי ספר.

 

המלצה 4: גישה לידע בנושא בריאות הציבור

יש לדאוג לכך שהציבור הרחב יקבל גישה לתמיכה מרשויות בריאות הציבור הדרושה למעקב אחר התפשטות הנגיף ולשמירה על בריאות התלמידים ואנשי הצוות. גישה כזאת אינה תמיד זמינה, במיוחד באזורים כפריים (כך בארצות הברית). לעתים, צוותי הרופאים והאחיות קטנים מדי ולעתים אין להם מספיק ידע כיצד להתמודד עם מחלה מדבקת. עם זאת, הידע הזה חיוני לשם קבלת רבבות החלטות ברמה היומיומית ועל הממשלה לספק מענה לצורך דוחק זה.

 

המלצה 5: קואליציות של מקבלי החלטות

מקבלי החלטות ברמה המדינתית והמקומית, כמו גם מנהיגים חינוכיים, חייבים לפתח מנגנון, כגון כוח-משימה מקומי, שמאפשר לקבל מידע מנציגים של סגל בית הספר, משפחות ואנשי רפואה מקומיים כמו גם בעלי אינטרסים אחרים בקהילה כדי שניתן יהיה לקבל החלטות מבוססות ידע בדבר פתיחה מחדש של בתי ספר. על כוח משימה רב-מגזרי זה יהיה לבצע את הפעולות הבאות:

 • לקבוע סדר-עדיפויות חינוכי ומדרג של ערכי קהילה הקשורים לפתיחת בתי הספר.
 • לגלות שקיפות לגבי יכולות פיננסיות, אילוצי כוח אדם ומגבלות הקשורות ברמת הצפיפות, התחזוקה והציוד של מבנים ומתקנים בבתי הספר.
 • ליצור מערכת העברת מידע ונתונים בין כל הגורמים המעורבים: בתי ספר, הורים, תלמידים, אנשי חינוך, אנשי בריאות, מנהיגי קהילה, עובדי השלטון המוניציפלי וכו'.

 ידע מקצועי בתחום בריאות הציבור הוא מרכיב הכרחי בקבלת החלטות חכמות בדבר פתיחה מחדש של בתי ספר, אבל מדובר רק בפרספקטיבה אחת שעליה יש להוסיף נקודות מבט המביאות בחשבון את הצרכים ואת סדרי העדיפויות של הקהילה. בעלי עניין רבים ומגוונים מושקעים בבתי הספר ויש להיוועץ בכולם באופן שיאפשר להביא לידי ביטוי את ערכיה הקולקטיביים של הקהילה – ולכן יש חשיבות קריטית לכך שמקבלי החלטות מדינתיים ומקומיים ישתפו דרגים רבים בתהליך תכנון הפתיחה מחדש והמעקב הרצוף והמתמשך אחרי רמת התחלואה בבתי הספר ובסביבותיהם.

 

המלצה 6: הגינות בפתיחה

בפיתוח תוכניות לפתיחה מחדש של בתי ספר וביישום אסטרטגיות למאבק בנגיף, יש להביא בחשבון הבדלים בתוך בתי ספר ובין בתי ספר שונים. על התוכניות לתת מענה להבדלים במתקנים ובציוד, לחסרים בכוח אדם, לצפיפות-יתר ולרמה שונה של תשתיות למידה מרחוק. בתוך בתי הספר, על התוכניות לתת מענה לפערים במשאבים בין תלמידים ומשפחות. סוגיות אלו כוללות גישה לטכנולוגיה, לשירותי בריאות ויכולת לספק מסכות לתלמידים.

את ההחלטות בדבר הפתיחה מחדש יש לקבל בסביבה של מערכת חינוך בלתי שוויונית. אם הרשויות לא יטפלו באי השוויון הזה, הפתיחה מחדש של בתי הספר תגדיל עוד יותר את הפערים בנגישות לחינוך ובהישגים הלימודיים בין קבוצות אוכלוסייה שונות. כחלק מהליך התכנון, על הרשויות להבין כיצד פערים קיימים (במתקנים בבתי הספר, בכוח האדם החינוכי, בגישה למשאבים וכו') עשויים להשפיע על מציאות החיים של קהילות שנפגעו באופנים שונים מהנגיף, ולזהות היכן נחוצים משאבים נוספים או טיפולים מיוחדים.

 

המלצה 7: טיפול בנטל כספי של בתי ספר ורשויות מקומיות

בתי הספר לא יהיו מסוגלים לקחת על עצמם את מלוא הנטל הכספי הכרוך ביישום המאבק בקורונה. לכן, על הממשלה לספק משאבים ניכרים לרשויות מקומיות ולבתי ספר כדי לאפשר להם ליישם את האמצעים הדרושים לשימור בריאות הציבור ולאפשר לבתי הספר להישאר פתוחים. רשויות מעוטות משאבים שהמבנים, המתקנים והציוד בבתי הספר בתחומיהן ישנים ובמצב עלוב חייבות לקבל עזרה כספית כדי שיוכלו להביאם לעמוד בסטנדרטים בסיסיים של בריאות ובטיחות.

 

המלצה 8: אסטרטגיות בעדיפות גבוהה למאבק בקורונה

בהתבסס על מה שידוע נכון לעכשיו על התפשטות הנגיף, יש להציב במקום גבוה בסדר העדיפויות עטיית מסכות, אספקה של פתרונות לחיטוי ידיים, ריחוק חברתי והגבלה של התקהלויות גדולות. ניקוי, אוורור וסינון אוויר חשובים גם הם, אבל טיפול באמצעים אלה לבדם לא יספיק כדי למזער את סיכון ההדבקה. גם למידה בקפסולות היא אסטרטגיה מבטיחה. אמנם לא ניתן לאיין את סיכון ההידבקות, אך ניתן להפחיתו תוך שימוש באמצעים מתאימים.

 

המלצה 9: הצורך הדחוף במחקר

על קהילת המחקר לבצע באופן מיידי מחקר שיספק מידע נחוץ לקבלת החלטות מושכלות על פתיחה מחדש של בתי ספר והפעלתם הבטוחה. תחומי המחקר הדחופים ביותר הם:

 • ילדים והדבקה של COVID-19.
 • השפעת הפתיחה מחדש של בתי ספר על התפשטות הנגיף בקהילות.
 • מידת האפקטיביות של אסטרטגיות שונות למאבק בנגיף.

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya