דגמים של מכללות להכשרת מורים בעולם – ממצאי חיפוש במאגרי מידע בינלאומיים

 הגדרת נושאי החיפוש

דגמים שונים של מכללות לחינוך/להכשרת מורים בעולם. יש מקומות שהמכללה היא מוסד בפני עצמו ויש מקומות בהן המכללה צמודה לאוניברסיטה. בדיקת ההבדלים בין המבנים.

מילות מפתח:

 Teacher education colleges
Teacher colleges
Teacher education schools
College of education and teacher education

אסטרטגיית החיפוש

בוצע חיתוך עם מילות המפתח הנרדפות הבאות:

Structure
Organization
Features 
Patterns
System
Framework
Arrangements
Institution
Management
Affiliation
Status

מקורות המידע

 מאגר המידע הבינלאומי של ERIC 
 מאגר Wilson education full text
מאגרי האיחוד האירופאי
אתרי משרדי חינוך בעולם
מנועי חיפוש חופשיים באינטרנט

להלן הממצאים העיקריים שנמצאו במהלך החיפוש הממוחשב במאגרי המידע הנ"ל.  

ארה"ב

nניתוח הדו"חות של מועצת החינוך הפדראלית המשותפת של המוסדות להכשרת מורים AACTE נמצא כי 60% מהמוסדות המכשירים מורים בארה"ב הם אוניברסיטאות, כ30% הן מכללות עצמאיות לחינוך, חלקם קשורות לאוניברסיטאות בתוכניות משותפות לצורך התמחות בלבד וחלקן בעלות מעמד אקדמי מוכר מלא להכשרת מורים. למכללות לחינוך העצמאיות יש מועצות פיקוח אקדמאיות משלהן אשר בהם מכהנים אנשי חינוך, מנהלי בתי ספר ומפקחים.

חלק מן המכללות העצמאיות לחינוך בארה"ב מציעות תואר שני בהוראה שהוא שווה ערך לתואר השני של האוניברסיטאות. המכללות העצמאיות לחינוך ולהכשרת מורים, מציעות מסלול 4 שנתי מלא ובסיומו הסמכה או הכנה למבחני רישוי.

המכללות העצמאיות לחינוך הן חברות מלאות במועצת הכשרת המורים בארה"ב (AACTE). מרבית המכללות העצמאיות לחינוך רשאיות להציע מסלול הכשרה כזה או אחר בהתאם לסטנדרטים החינוכיים המקובלים כיום בארה"ב. גורמי משרד החינוך בארה"ב משבחים את הכשרת המורים במכללות העצמאיות לחינוך בעיקר מבחינת היעילות והמיומנויות  (שימוע בקונגרס האמריקאי ממאי 2003).

המסלול היוקרתי והאיכותי ביותר להכשרת מורים בארה"ב שייך למכללה העצמאית המפורסמת בשם Bank Street College of New York המכשירה הן מורים לחינוך היסודי והן מורים לחינוך העל יסודי. יתרונות: מכון קרנגי לחינוך גבוה בארה"ב מצביע על תוכניות ההכשרה של מכללה עצמאית זו כאיכותיות ביותר בארה"ב. על היתרונות  הייחודיים של ההכשרה הפדגוגית במכללה עצמאית זו מצביע גם מכון המחקר של ראנד בארה"ב. מכון רנד ממליץ באופן ברור על אימוץ המודלים הפדגוגיים של מכללת  Bank Street   לתחומי הכשרת  המורים  באוניברסיטאות הגדולות ברחבי ארה"ב ובמיוחד בקליפורניה .

 שאר הגורמים המכשירים מורים בארה"ב הן המכללות הקהילתיות מסוג Community Colleges (מכשירות כיום כ10% מן המורים בארה"ב). שהן עצמאיות לחלוטין. הכניסה המאסיבית של המכללות הקהילתיות להכשרת מורים החלה בעקבות המחסור במורים בארה"ב הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית.

מאז שנת 1998 מעודד משרד החינוך הפדראלי האמריקאי פתיחת מסלולי הכשרת מורים גם במכללות מסוג Community Colleges. בחלק מן המקרים, נוצר שיתוף פעולה הדוק בין מחוזות החינוך (חלקם בגודל מדינת ישראל) ובין המכללות הקהילתיות לצורך הכשרת המורים. מאז שנת 1996 מתנהלות במקומות רבים בארה"ב תוכניות הכשרה משותפות פעילות בין המכללות לחינוך ובין מחוזות החינוך המשוועים לכוח אדם איכותי בהוראה . כך לדוגמא, יש בקליפורניה, כ-8 תוכניות הכשרה להכשרת מורים בהם מעורבים מחוזות החינוך, אשר המפקחים שלהם משמשים כחברים בהנהלות הציבוריות של התוכניות, חלק מן המימון ניתן ע"י המחוזות עצמם וחלק ע"י הממשל הפדראלי.

היקפן של תוכניות הכשרת המורים במכללות הקהילתיות העצמאיות הולך וגדל משנה לשנה משום הן נותנות מענה לביקוש למורים מקצועיים בכל רחבי ארה"ב.

דיווחים שונים מלמדים כי הקצבות כספיות של הקונגרס האמריקאי מעודדות שיתופי פעולה בין המכללות לחינוך ומחוזות החינוך, צעד אשר חיזק וקידם את המכללות העצמאיות המכשירות מורים במסלול של 4 שנים ופתר חלקית בעיות מעשיות של אספקת מורים חדשים (Early, Penelope, 1998 ).

הולנד

בהולנד יש שני מסלולים מקבילים להכשרת מורים: אוניברסיטאות ומכללות מקצועיות. כ60% מההכשרה נעשית במכללות המקצועיות ומרבית המורים בהן מיועדים ללמד בבתי ספר יסודיים ובתי ספר מקצועיים. המכללות מוכרות ע"י משרד החינוך ההולנדי בכל הנוגע להסמכת המורים. גם באוניברסיטאות וגם במכללות המסלולים הם של 4 שנים, אך במכללות שם מעניקים רק תואר ראשון דיסציפלינארי מלא. באוניברסיטאות ניתן לקבל תואר שני בהכשרת מורים. המכללות העצמאיות מאורגנות במבנה יציג מול משרד החינוך ההולנדי, אך הבעלויות שלהן נפרדות.

נורבגיה

בנורבגיה יש שני מסלולים עיקריים של הכשרת מורים: מסלול להכשרת מורים לתיכון, המתקיים במחלקות החינוך באוניברסיטאות ומסלול מקביל להכשרה במכללות לחינוך. בנורבגיה המכללות להכשרת מורים אינן כפופות  ישירות לאוניברסיטאות, אלא לפיקוח של סוכנות ממשלתית עליונה של חינוך גבוה.

אנגליה

המכללות להכשרת מורים, שהיו בחלקן הגדול עצמאיות עד 1984 הצטרפו לאוניברסיטאות הבריטיות, אך נהנות במרבית המקרים מאוטונומיה מלאה, אך עם בקרה חינוכית הדוקה מאד מרשויות ממלכתיות. חלק גדול מן המכללות מכשירות את המורים בשיתוף פעולה עם בתי ספר מאמנים אשר משקלם בתהליך הנו משמעותי.

השיוך של המכללות לאוניברסיטאות הבריטיות הוא פורמאלי בלבד, שכן גופי הבקרה החיצוניים הם הקובעים בפועל את היקף התקציב של המכללות ואת רמת ההסמכה הפדגוגית המוענקת. (יש משקל גדול להנחיות של הרשות העליונה להכשרת מורים בבריטניה הידועה בשם TTA) Teacher training agency). החל משנת 1993 כפופות מחלקות החינוך באוניברסיטאות והמכללות למורים שהצטרפו לקמפוסים למנגנון ההערכה החינוכית הממלכתית שם הידועה בשם OFSTED (The Office for Standards in Education ). כל המהלכים הללו הביאו את המחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות הבריטיות וגם את המכללות שהצטרפו לקמפוסים לכדי משבר ממשי באנגליה. משבר המתבטא במחסור חריף במורים.

התפלגות מבנה ההכשרה באנגליה : יש כיום כ60 מכללות עצמאיות להכשרת מורים באנגליה, הפועלות בזיקה מנהלית בלבד לאוניברסיטאות האם, אך ממשיכות להוות מוסדות אוטונומיים מבחינת התוכניות והתקציבים. עיקר הקשר לאוניברסיטאות נוגע לתוכניות התואר השני ולהסמכה הפורמאלית. יש כ111 אוניברסיטאות המכשירות מורים, בעיקר לבתי ספר תיכוניים.

 גרמניה

כמדינה פדראלית גרמניה מקיימת סוגים שונים של מוסדות להכשרת מורים, כל אחת מהמדינות הפדראליות שם קובעת את מדיניות הכשרת המורים באופן עצמאי. חלק מן המכללות לחינוך ולהכשרת מורים בגרמניה התמזג לתוך האוניברסיטאות וחלק נותר עצמאי. כך לדוגמא, כל המכללות להכשרת מורים במדינת Baden-W?rttemberg הן עצמאיות ואינן כפופות לאוניברסיטאות שם.

אוסטריה

באוסטריה מפוצלת מערכת הכשרת המורים בין שתי רשויות: האוניברסיטאות ומכללות עצמאיות להכשרת מורים. המכללות לחינוך גבוה אחראיות הן להכשרת המורים לחינוך הטכנולוגי והן לבתי ספר יסודיים. המכללות העצמאיות זכו בעשור האחרון למעמד אקדמי מלא ע"י שרת החינוך האוסטרית.

פינלנד

 המכללות להכשרת מורים, הן בחלקן עצמאיות ואינן כפופות לאוניברסיטאות ובחלקן פועלות כחלק מן הקמפוסים המרכזיים. עיקר הקשר לאוניברסיטאות הוא מינהלי ולא פדגוגי. היתרונות של מערכת ההכשרה הפינית היא מתן אפשרות לספק רמת התמחות מעשית גבוהה של המורים המתחילים והיא נחשבת כאחת המובילות בעולם.

 אוסטרליה

באוסטרליה נעשית הכשרת המורים בבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות, כאשר מוצעים שני מסלולים עיקריים: מסלול הכשרה לבתי ספר יסודיים ומסלול הכשרה לבתי ספר על יסודיים. כל המסלולים הם בפיקוח ממשלתי מלא.

ראו בסרגל מצד ימין, את קובץ מקורות המידע הביבליוגראפי שנמצא כסימוכין במהלך  החיפוש במאגרי המידע


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  לעמי שלום,ברצוני לציין את התועלת המרובה שאני מפיק מהמידע המוצע בפורטל. הסקירה האחרונה על הנעשה בעולם מבחינת הכשרת מורים מעניינת ביותר. היתה לי ציפייה לקבל פירוט רב יותר , מה הופך את המכללה Bank Street לכה יוקרתית.תודהד"ר שמחה בן-יהודה

  פורסמה ב 18/03/2005 ע״י שמחה בן-יהודה

  הפורטל מצוין ומשמש לי כלי יומיומי בעבודתי במכללה. ניסיתי לחפש מידע על הנעשה בעולם בתחום הכשרת המתכשרים להוראה לעבודה נכונה ומשמעותית עם הורים והעליתי חרס בידי. מאד אשמח אם אוכל לקבל הכוונה ועזרה בנושא. בברכה ובתודה מראש, אמירה בן ישי

  פורסמה ב 29/10/2005 ע״י אמירה בן ישי

  שלום אמירה,מומלץ לעיין במחקר של ג'ודי גולדנברג ורינת חלאבי מ-2003 בשם "תרומת התערבות לשיפור מיומנויות מורים במפגשים עם הורים". ב-2005 נערך מחדש ופורסם שוב עבור הספר "צמתים במחקר חינוכי: שיקולי דעת של חוקרים" בהוצאת מכון מופ"ת, תחת השם "מפגש מורה- הורה: תרומת התערבות לשיפור מיומנויות מורים".לאיתור פרטים וחומרים נוספים אנא פני למרכז המידע:http://library.macam.ac.il

  פורסמה ב 29/10/2005 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya