דגמים לתקשוב חינוכי יישובי בארץ

 מצגת  (הועלתה גרסה מס' 4 של המצגת מתאריך עדכון של 28 בדצמבר 2006 ) ובה עיקרי תחקיר המידע על מגמות התקשוב החינוכי העירוני/יישובי בישראל:
 
l      יש היחלשות של תוכניות מרכזיות של משרד החינוך ולכן נדרשות העיריות והמועצות להיערך בעצמן כדי לפתור את הבעיות.
 
l      חלק מהיישובים החליטו לקחת את "גורלם בידם" ולפתח בעצמן תוכניות לתקשוב חינוכי.
 
l      מרבית היוזמות לתקשוב חינוכי עירוני הן ביישובים החזקים מבחינה סוציו-אקונומית , כגון רמת –גן , שוהם, והרצליה , אך ניצנים בודדים של התעוררות גם ביישובים חלשים יותר כגון קריית אתא ואריאל שהובילה מהלכים אלו בעשור הקודם , אך שקעה.
 
l       במצגת  נסקרים דגמים שונים של תקשוב חינוכי עירוני:
 
l       מצד אחד מודל תשתיתי של פורטל חינוכי מרכזי המכתיב את מרבית סוגי הפעילויות ומספק כלי מידע טובים (רמת גן, הרצליה).
 
l      מצד שני מודל גמיש יותר של קהילות מקוונות המאצילות למורים אחריות ויוזמה ( צפונט, אוריאנית בדרום).
 
l      המעניין הוא שבכל המודלים הנ"ל יש חשיבה רבה על המורים ומעורבותם , אך פחות על מעורבות התלמידים בתהליך בקהילות המקוונות.
 
l      סוד ההצלחה של תקשוב חינוכי יעיל הוא יצירת שייכות גם של המורים וגם של התלמידים. ולכן יש לספק כלי מידע ואינטראקציה גם למורים וגם לתלמידים.
 
מה דעתך?

    שלום…נפגשנו בעבר בקורס "הוראה וירטואלית" ….אני מחפשת בנרות [אם קיים משהו כזה או דומה] סטנדרטים בתקשוב בהלימה למיומנויות המחשב או התקשוב עפ"י גיל. ליסודי. כלומר, איזו מיומנות ניתן לדרוש מתלמיד בכיתה א' בתקשוב? [נכון לכל שכבות הגיל] כמובן שאת ההלימה לתכנית הלימוד אני עושה. תודה

    פורסמה ב 27/07/2008 ע״י מיטל אדטו
    מה דעתך?