דאגות המורים המשתתפים בתוכנית "התאמת מערכת החינוך בישראל למאה ה 21"

גילת כהן
אריג' עומר

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה


מילות מפתח: שנוי טכנולוגי, ניהול שינוי, בית ספר, דאגות המורים.

התוכנית להתאמת מערכת החינוך בישראל למאה ה 21- יצאה לדרך בשנת  הלימודים תשע"א. מטרת התוכנית להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבתי  הספר תוך הטמעה של טכנולוגיות מידע. יישום התוכנית התחיל בבתי ספר במחוז הצפון ובמחוז הדרום כדי לתת עדיפות לפריפריה, ובהדרגה יישומה יתרחב לכל בתי הספר בארץ.

המחקר נערך בקרב 100 מורים המלמדים בשבעה בתי ספר מצפון הארץ שנכללו  ב"פעימה הראשונה" בתוכנית והחלו ליישמה בשנת הלימודים תשע"א. מטרת  המחקר הייתה ללמוד על היבטים המעסיקים ומדאיגים את המורים ביחס  לתוכנית ולהעריך את מוכנותם לשנוי. במחקר נבנו מדדים לדאגות שונות של המורים המבוססים על מודלים ומדדים קיימים שהותאמו לנושא המחקר  ומטרתו. כן נאסף מידע על הרקע הדמוגראפי מקצועי של המורים ומיומנותם  בישומי מחשב שונים.

המחקר משרטט תמונת מצב ראשונית על היבטים המדאיגים את המורים החווים את השלבים הראשונים, ליישומה של התוכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה 21- . נמצאו הבדלים מובהקים בפרופיל הדאגות של  מורים המעידים על עצמם כמיומנים בישומי מחשב בהשוואה למורים שאינם  מיומנים.

תהליך השינוי עשוי להיות מוצלח יותר, אם דאגות המורים יילקחו בחשבון בעת  ניהולו. המודעות מצד הגורמים המטמיעים להיבטים אלו תייצר אפשרות  לתקשורת מתאימה וניהול אפקטיבי של השנוי. ההבדלים בדאגותיהם של  מורים מיומנים ולא מיומנים יוצרת צורך להקשבה לצרכים השונים ולניהול  מותאם כמו גם אפשרות להיעזר במורים המיומנים בהתמודדות ובהעמקת  ההטמעה.

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya