געגועים לסוציולוגיה של החינוך

יצחק קשתי, חינוך כזהות וכפעולה, רסלינג, 2013

האסופה כוללת מאמרים על קיפאון ושינוי בחינוך העל־יסודי, על בתי ספר פנימייתיים, על אידאולוגיה בסוציולוגיה של החינוך ועוד. הכתיבה הסוציולוגית בחינוך בשנים האחרונות אכן אידאולוגית מאוד, ועוסקת ברובה ב"נִחשול" של מיעוטים שונים. הכתיבה הסוציולוגית של קשתי מעוררת געגועים לסוציולוגיה "מדעית" יותר ומוטה פחות מבחינה אידאולוגית (בלי הטיות אידאולוגיות הרי אי אפשר). ה

מאמר האחרון באסופה, שיצא בפרסומי הד החינוך, נוקט עמדה ברורה על בסיס ניתוח סוציולוגי של החברה הישראלית המשוסעת ומערכת החינוך "המפולגת והמתפוגגת" שלה: "להפעיל בתי ספר בעלי אוריינטציות תרבותיות, דתיות ואתניות מגוונות". ההצעה של קשתי להקים רשויות חינוך אוטונומיות למגזרים התרבותיים של החברה הישראלית היא ההצעה המהפכנית והמעניינת ביותר שנשמעה כאן בשנים האחרונות. היא עדיין לא זכתה לדיון הציבורי והאקדמי שהיא ראויה לו.

מקור וקרדיט : הד החינוך , אוקטובר 2013 , עמוד 117 ( יורם הרפז, עורך) .

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya