גניבה ספרותית מהאינטרנט בהשכלה הגבוהה: הנטיות, הגורמים והסיבות בקרב סטודנטים להוראה

מאת: Esra Eret

Eret, Esra; Ok, Ahmet. "Internet plagiarism in higher education: tendencies, triggering factors and reasons among teacher candidates", Assessment & Evaluation in Higher Education, Dec2014, Vol. 39 Issue 8, p1002-1016.

מחקר זה מתכוון לבחון את הנטיות של סטודנטים להוראה לבצע גניבה ספרותית (פלגיאט) תוך שימוש באינטרנט, את הגורמים המשפיעים על הנטיות שלהם ואת הסיבות לגניבה הספרותית.

בהקשר זה, הועבר שאלון ל-386 סטודנטים בשנה הראשונה ללימודיהם ובשנה הרביעית ללימודיהם במכללה להוראה.

הממצאים חשפו שלסטודנטים להוראה הייתה, במידה מסוימת, נטייה לבצע גניבה ספרותית תוך שימוש באינטרנט על ידי העתקה של חומרים או שימוש באותה עבודה לקורסים שונים.

נמצא כי מגדר, חוג, וזמן השימוש במחשב היוו גורמים משמעותיים המשפיעים על הנטיות של הסטודנטים לבצע גניבה ספרותית תוך שימוש באינטרנט.

אילוצי זמן, עומס עבודה והקושי של המשימות צוינו בין הסיבות העיקריות לנטיות לבצע גניבה ספרותית באמצעות האינטרנט.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya