גם מורים הם בני אדם: השוואה בין גזענות בקרב מורים לבין גזענות בקרב בוגרים אמריקנים שאינם מורים

Starck, J. G., et al. (2020). Teachers are people too: Examining the racial bias of teachers compared to other American adults. Educational Researcher, 1-30

רבים תופסים את בתי הספר כמרחבים ייחודיים המקדמים שוויון בין הגזעים. איפיון זה של בתי הספר מבוסס על ההנחה לפיה המורים עצמם נקיים מהטיה גזענית, תומכים בשוויון גזעי ואף מלמדים מתוך תפיסה זו. אך לצד תפיסה זו, וכנגדה, קיים תיעוד שהצטבר לאורך שנים רבות המוכיח דווקא את תפקידם של בתי הספר ושל המורים בהנצחת אי השוויון.

 במאמר זה נעשה שימוש בנתונים שחולצו משתי מערכות מידע לאומיות כדי לחקור את ההטיה הגזעית המפורשת והמובלעת של מורים ולהשוותה להטיה בקרב מבוגרים בעלי מאפיינים דומים שאינם מורים. נמצא כי מורים ואזרחים שאינם מורים כאחד מחזיקים בעמדות "פרו-לבנות" מפורשות ומובלעות. בנוסף נמצא כי ההבדלים בין מורים לבין אמריקנים שאינם מורים הם זניחים ולא משמעותיים.

השלכות המחקר ברורות: אם אכן ברצוננו להפוך את בתי הספר לאתרים המקדמים שוויון גזעי, הרי שעל המורים לקבל הכשרה נוספת השכלה אחרת לצורך שינוי ושיפור תפיסותיהם הקיימות ולמען יצירת אליטה משכילה ונקייה מדעות קדומות.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

גזענות, זהות וחינוך

חינוך נגד גזענות בהכשרת מורים ומורות – נייר עמדה

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya