גם בארה"ב : דרושים מורים המסוגלים להכשיר את התלמידים למאה ה21 .

הארגון האמריקני "ברית למען חינוך מצוין " Alliance for  Excellent Education פרסם לאחרונה נייר עמדה שכותרתו  "הוראה למען עולם חדש; הכשרת מורים בחינוך העל יסודי להוראה המכינה לקראת לימודים גבוהים וקריירה". הטענה המרכזית בנייר העמדה היא, שלמורים בחינוך העל יסודי בארה"ב חסרה ההכשרה הנדרשת כדי לעצב בוגר תיכון, שיוכל לתפקד בהצלחה בעולם של גלובליזציה, חדשנות טכנולוגית ושוקי עבודה משתנים.
בברית למען חינוך מצוין חברים אנשי חינוך ואנשי ציבור. בראש הארגון עומד מושל מדינת מערב וירג'יניה לשעבר, בוב ווייס, שפעל במסגרת תפקידו זה לשיפור מעמד המורה ושכרו.  מטרת הארגון היא להביא לשיפור מערכת החינוך העל יסודי בארצות הברית, כך שכל בוגר תיכון יהיה מצויד בכישורים הנדרשים כדי להמשיך ללמוד במכללה, או לרכוש במוסד על תיכוני אחר מקצוע שיאפשר לו לפרנס את משפחתו בכבוד.

בנייר העמדה מצוין, כי חוקרים וקובעי מדיניות החינוך עדיין לא גילו מהי הרפורמה, הנדרשת בהכשרה להוראה, כדי לעמוד ביעד זה. עוד נטען, כי קיים ליקוי בסיסי בתוכניות ההכשרה להוראה בארה"ב. בסקר שנערך ב 2008- בקרב מורים חדשים, ציינו רק 44% מהם כי הם מרגישים מוכנות ללמד. בקרב המורים החדשים בבתיה"ס העל יסודיים היה האחוז אף נמוך יותר.
 שונות הולכת וגדלה בקרב המתכשרים להוראה
נייר העמדה מתייחס, בין היתר, לשינוי הגדול שחל במאפייני הסטודנטים להוראה בשנים האחרונות, שתוכניות הכשרה להוראה לא נותנות עליהם את הדעת מספיק. מדובר במגמה מעניינת, שניצנים לה ניתן למצוא גם בישראל. על פי המסמך,   עד לאחרונה היה המועמד הטיפוסי ללימודי הוראה בארה"ב -  "צעירה לבנה, בת 18 , מהמעמד הבינוני". כיום כבר אי אפשר לתאר דמות טיפוסית של המועמד להוראה. כך, למשל, ניתן
למצוא בין הפונים ללימודי הוראה מהנדס שחור בן 27 , המבקש ללמד בשכונה הענייה שממנה צמח, לצד פוליטיקאית לשעבר בת 60 . מחברי המסמך טוענים, כי יש להתאים את ההכשרה  להוראה לסטודנטים בעלי כישורים מגוונים וניסיון חיים, שלא הגיעו להוראה בעבר.
כמו כן על ההכשרה להוראה להקנות למורים כישורים הניתנים למדידה להוראה אפקטיבית, שמתאימה ליכולות התלמידים.מערכת הציפיות מכל מורה צריכה להיות אחידה, אולם דרכי ההכשרה יכולות להיות מגוונות.  הכשרה אלטרנטיבית כפתרון למחסור במורים .

בנייר העמדה מצוין, כי במערכת החינוך בארה"ב קיים מחסור במורים, במיוחד לחינוך מיוחד, מדעים ומתמטיקה. הבעיה חמורה ביותר בבתי"ס המשרתים אוכלוסייה ממעמד נמוך,  שבהם תנאי העבודה קשים יותר מאשר בבתי"ס מבוססים.  כדי לפתור בעיה זו, נפתחו בשנים האחרונות כמעט בכל מדינה בארה"ב מסלולי הכשרה להוראה אלטרנטיביים, למשל מסלולים מקוצרים או מסלולים הכוללים למידה מרחוק,  בנוסף למסלולים הרגילים במכללות ובאוניברסיטאות. בשנים  2001-2006 כמעט הושלש מספר הלומדים במסלולים האלטרנטיביים. למרות זאת, החוקרים, קובעי המדיניות ואנשי השטח עדיין מטילים ספק ביעילות ובאיכות של המסלולים האלטרנטיביים לעומת המסלולים הרגילים.
שונות רבה בין התלמידים
בנייר העמדה נטען, כי יש די והותר מורים בעלי כישורים, המאפשרים להם לצייד את התלמידים המבריקים בכיתה בכלים להצלחה בחיים. לעומת זאת, אין מורים רבים בעלי כישורים המאפשרים להם לצייד את כל תלמידיהם בכלים כאלו.  על פי נייר העמדה, הכישורים הנדרשים לשם כך הם: היכולת לעבוד ביעילות עם תלמידים ברמות למידה שונות, כולל תלמידי החינוך המיוחד; היכולת להקנות למתבגרים אוריינות שפה ברמה משביעת רצון; היכולת לעשות שימוש בהערכה כדי לקדם למידה משמעותית; היכולת להעביר ידע ברמה מספקת ובצורה מובנת בתחום הדעת.
על פי המסמך, בכיתה טיפוסית בחינוך העל יסודי בארה"ב קיימת כיום שונות בין תלמידים יותר מאשר בעבר. המורים חייבים להיות בעלי כישורים, המאפשרים להם להתאים את ההוראה לתלמידים עם מגוון רחב של צרכים לימודיים ויכולות, למשל תלמידים שאינם שולטים באנגלית או בעלי ליקויי למידה. במסמך מצוין, כי בשנים  1995-2005 חל גידול של 57.2% במספר התלמידים האמריקנים שאינם שולטים באנגלית.
בסקר שנערך ב 2008- בארה"ב, ציינו 49% ממורי החינוך העל יסודי כי אינם מצליחים ללמד ביעילות את כל תלמידיהם, בגלל השונות הרבה ביניהם. המורים טענו, כי לא קיבלו הכשרה מספקת ללמד תלמידים שהשונות ביניהם רבה.  כדוגמה להכשרה הנותנת מענה לשונות בין תלמידים, מסופר במסמך על מסלול ללימודי הוראה, שנפתח לפני מספר שנים באוניברסיטת פורטלנד באורגון. במסלול משולבות הכשרות להוראה בחינוך המיוחד ולהוראה בחינוך העל יסודי. בנוסף לקורסים תיאורטיים, כולל המסלול גם התנסות בת 800 שעות בהוראה,  בכיתות שבהן השונות בין התלמידים גבוהה. במסגרת המסלול,  הסטודנטים לומדים כיצד להעביר תכנים בדרכים שונות לתלמידים ברמות שונות ומתרבויות שונות, וכיצד להקנות כישורי אוריינות לתלמידים שעדיין מתקשים בקריאה בביה"ס העל יסודי. על פי נייר העמדה, המורים בוגרי התוכנית מצליחים לשפר את הישגי התלמידים המצטיינים והמתקשים בכיתות שבהן הם מלמדים.

כתובת נייר העמדה המלא;
http://www.all4ed.org/files/TeachingForANewWorld.pdf

 
מה דעתך?

    מעוניין לקבל הצעות להוראה בארה"ב ובקנדה .

    פורסמה ב 08/05/2016 ע״י שמעון אלישע
    מה דעתך?