גלישה אל מעמקי קהילת פרו-אנה באינטרנט: ניתוח תוכן של בלוגים

בוניאל-נסים, מ' ודולב-כהן, מ' (2014). גלישה אל מעמקי קהילת פרו-אנה באינטרנט: ניתוח תוכן של בלוגים. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, כ"ב(40), 58-43.

קהילת פרו-אנורקסיה ("פרו-אנה") נוצרת באינטרנט בין משתתפות הזקוקות לעידוד ותמיכה בתהליכי דיאטה והרזיה. המשתתפות הינן נערות בגילאי העשרה הסובלות מדימוי גוף שלילי, אשר חשות בדידות וניכור חברתי כלפי מצבן וכלפי תפיסתן את אידיאל היופי. בקהילות פרו-אנה האנורקסיה מועלית על נס: תמונות, שירים ומכתבים מופנים ל"אנה", עוסקים בהאדרת הרזון ובדרכים לדבקות במטרה המיוחלת של ירידה במשקל.

קהילות אלו מהוות קבוצת השתייכות לנערות המבקשות אחר מידע אשר עוסק בדיאטה, שיטות להפחתה במשקל ומרחב לשיתוף בתחום הרגשי ובתחום החברתי, מבלי שישפטו את מחשבותיהן ורצונותיהן. בעוד אתרים ופורומים של פרו-אנה הם מחתרתיים וקשה למצוא אותם ברשת ולעקוב אחר התכתובת המתרחשת במסגרתם, הבלוגים – יומני הרשת – חשופים לכל וכך מהווים צוהר לחיי הקהילה.

המחקר הנוכחי נערך במטרה להיטיב את ההיכרות עם הנושאים המעסיקים נערות המייעדות עצמן לאורח חיים אנורקטי ואשר מנהלות בלוג בנושא. מטרתו הייתה למפות את הנושאים המרכזיים העולים בבלוגים של נערות בקהילת פרו-אנה ושכיחותם. המדגם כלל 30 בלוגים, מתוכם נדגמו 5 רשומות מכל בלוג (N=150). מניתוח הטקסטים עלו 11 תמות: מערכות יחסים עם המשפחה, תפריטי דיאטה, ספורט, התייחסות ל"אנה", צום, חברות בקהילת פרו-אנה, חברים במציאות הפיזית, תיאורי גוף, שיטות לזירוז תהליך הירידה במשקל והונאת הסביבה, מצב רוח ותמונות השראה.

השכיחות שבין תמות אלו היו אלו אשר עסקו בדיאטה, מצב הרוח, חברות בקהילת פרו-אנה, יחסים עם חברים במציאות הפיזית ותיאורי גוף. מחקר זה מספק היכרות עם עולם התוכן של קהילת פרו-אנה. עולם זה נסב סביב הפרעות אכילה – תופעה שהשפעתה הרסנית ואשר עקב העלייה בממדיה כונתה לא מכבר "מגיפה" – ורב הנסתר בו על הגלוי. הצורך במחקרי המשך ויישומם בשדה החינוכי-טיפולי גובר, ומכאן חשיבות המחקר וממצאיו.

ראו גם:

האינטרנט לעזרת מתבגרים בודדים: הערך התרפויטי של כתיבה בבלוג

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya