גישת PLAR בלמידת מבוגרים

מקור:
 
מה הוא תחום הPLAR (הערכה מוקדמת של יכולות למידת מבוגרים) ומה הוא תורם ללמידת מבוגרים במכללות ובאוניברסיטאות. מזה כ-25 שנה אימצו מרבית האוניברסיטאות והמכללות בקנדה את המודל של PLAR ׁ (Prior learning assessment and recognition) כנקודת מוצא להערכת יכולות למידה וסיכוי למידה של לומדים מבוגרים. הPLAR מוגדר כזיהוי, הערכה וזיהוי של יכולות למידה וכישורי למידה שנרכשו מחוץ למוסדות החינוך אם באמצעות התנסות בעבודה ואם באמצעות התנסויות אחרות בחיים המקצועיים.
כאמור, הבסיס הרעיוני של הPLAR משמש את המכללות והאוניברסיטאות בקנדה (וגם בחלק ממדינות ארה"ב ואנגליה) על מנת לקבוע את ההתאמה לתכנית הלימודים האקדמית. ועל מנת לסייע ללומדים מבוגרים לפתח למידה משמעותית בתכנית אליה התקבלו.
המאמר הנוכחי מגבש את המודל הקונספטואלי והאושיות התיאורתיות של תחום הPLAR בלמידת מבוגרים
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya