גישת תיאוריית המערכות הדינמיות

חזקיה (חזי) אהרוני, "גישת תיאוריית המערכות הדינמיות", כתב העת המקוון לקסי-קיי, ינואר 2014 , גיליון מס' 1.

ד"ר חזי אהרוני מציג את תיאוריית המערכות הדינמיות שלפיה התנהגות, למידה והתפתחות אינן נשלטות על ידי מערכת-על אחת אלא מושפעות מגורמים רבים שחלקם תלויים בסביבה וחלקם מצויים בתוך הפרט. האינטראקציה בין התהליכים הדינמיים והמפגש הסינרגטי ביניהם מאתגר את דרכי ההוראה השונות.

לסקירה של ד"ר חזי אהרוני
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya