גישות שונות לניתוח אינטראקציות של לומדים בקורסים מתוקשבים: שימוש במתודת ה- SNA הלכה למעשה

 מקור:

  Face-to-face and online interactions – Is a task a task?

המאמר שנכתב ע"י צוות חוקרים מהאוניברסיטה הפתוחה באנגליה העוסקים בהוראת שפות בוחן גישות שונות לניתוח אינטראקציות של לומדים בקורסים מתוקשבים. כלי המחקר העיקרי המתואר הוא SNA או בשמו המלא: Social Network Analysis, שפותח במקור במדעי החברה על מנת לתאר ולהמחיש במדויק את דפוסי האינטראקציה בין משתתפים בצוות או אנשים הפועלים בארגון.

המתודולוגיה של SNA פותחה במקור כחלק ממערך סיוע לטובת מחקרים איכותניים במדעי החברה ובחינוך. השיטה יושמה בעיקר כדי לתאר דפוסי אינטראקציה בין לומדים בקורסים מתוקשבים אסינכרוניים בהם יש פעילות מתוקשבת, מטלות בלשון ובשפות וכדומה. במתודולוגיית ה-SNA כל הנתונים מעובדים על ידי תוכנת עזר יעילה לעיבודים סטטיסטיים. הנתונים המעובדים מציגים את צמתי הפעילות העיקריים והעקומות העולות והיורדות של האינטראקציות בקורס המתוקשב. הנתונים ממחישים בצורה ויזואלית וגראפית את דפוסי האינטראקציה בקבוצה (Wortham ,1999). העיבוד הממוחשב של הנתונים התבסס על בסיס הנתונים QSR N6 (Non-numerical unstructured Data Indexing Searching and Theorising) database.

במאמר מתוארים כל שלבי התכנון וניתוח האינטראקציות בקורס המתוקשב באמצעות כלי ה-SNA וכלי העיבוד הנלווים.

 Journal of Learning Design, 1(2), 35-45.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya