גישות פדגוגיות בלמידה מקוונת

הרצאתה החשובה של ד"ר ליזי כהן בפני מנהלי בתי הספר של תל אביב בראשית שנת 2012 יש בה כדי לטוות את הנדבכים המשמעותיים בלמידה מתוקשבת כיום.

בין הנושאים המשמעותיים המוזכרים במצגת ההרצאה :

 מודל TPACK לשילוב טכנולוגיה בתחומי הדעת, שיקולי דעת מכוונים בתכנון לימודים מקוון חשיבה מסדר גבוה במטלות מתוקשבות, מחוון לאפיון פעיליות מתוקשבות בהתאם לתפיסת עולם קונסטרוקטביסטית –חברתית, מרחב למידה מקוון לקורס/מקצוע בסביבת LMS , למידה הבנייתית , למידה אינטראקטיבית חקרנית, למידה שיתופית מקוונת , למידה שיתופית מקוונת באמצעות Google docs , פערים דיגיטאליים בלמידה מקוונת.

קישור למצגת

ראה גם :

למידה מקוונת איכותית – מהי? ( ד"ר אלונה פורקוש ברוך)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya