גישות ללמידה במהלך החיים הבוגרים: הוכחה מלמידה מרחוק

John T.E. Richardson. " Approaches to studying across the adult life span: Evidence from distance education", Learning and Individual Differences", Volume 26, August 2013, Pages 74–80.


סטודנטים מבוגרים יותר בהשכלה הגבוהה מפגינים צורות רצויות יותר של התנהגות למידה מאשר סטודנטים צעירים יותר.

מחקר זה חקר האם מגמה זו ממשיכה לאורך החיים הבוגרים. והאם גישה זו התרחשה בעקבות שונות מבולבלת לגבי מגדר, לגבי נושא הלימוד ורמת הלימוד, והאם הייתה לכך חשיבות תיאורטית או מעשית כלשהי.

שאלון לגבי גישות ללמידה הועבר למדגם שכלל 7000 לומדים מרחוק, שסודרו במדגם שכבות לפי גיל.

התקבלו תגובות מ-1829 גברים ו-2032 נשים בגילאים שבין 21 ל-92.

הציונים לגבי גישה עמוקה ושני היבטים של גישה אסטרטגית עלו עם הגיל, אבל הציונים לגבי גישה שטחית ללמידה ירדו עם הגיל.

כאשר ההשפעות של מגדר, נושא הלימוד ורמת הלימוד נשלטו באופן סטטיסטי, לא נמצאה שונות משמעותית בציונים שלהם לגבי הגישה השטחית ללמידה, אבל הבדלי הגיל בגישה העמוקה ובגישה האסטרטגית נותרו משמעותיים.

אף על פי כן, אלה ייצגו מבחינה סטטיסטית השפעות קטנות בלבד.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?