גישות הוראה של סטודנטים להוראה ומורים מתחילים: חקר מקרה של הכשרת מצטיינים להוראת מקצועות היהדות

גישות הוראה של סטודנטים להוראה ומורים מתחילים: חקר מקרה של הכשרת מצטיינים להוראת מקצועות היהדות 
עבודת דוקטורט , האוניברסיטה העברית , 2008  

Ori Katzin

מחקר זה מטרתו לבחון אלו תמורות חלות בגישות ההוראה-למידה של סטודנטים-מורים, המתכשרים להוראת מקצועות יהדות בבתי ספר ממלכתיים על-יסודיים לאורך שש שנים, מראשית הכשרתם, במהלכה ועד לתום השנתיים הראשונות של ההוראה בתפקיד. ההתייחסות לסוגייה היא על פי שלושה היבטים: א.גישות ההוראה שאומצו על ידי הסטודנטים-מורים ויושמו בפועל. ב. חזון ההוראה של הסטודנטים-מורים אודות גישת ההוראה-למידה הראויה. ג. המתח הקיים (אם בכלל) בין החזון לבין גישת ההוראה בפועל ( אורי קצין) .
ממצאי המחקר שלפנינו, מצביעים על השכיחות הגבוהה של הוראה בגישות מסרניות בקרב הסטודנטים-מורים. בכך מצטרף מחקר זה לשורה של מחקרים שמצאו, כי במיוחד בבתי הספר העל-יסודיים, מתנהלת ההוראה ברובה בגישות מסרניות.

לעבודת הדוקטורט של אורי קצין , האוניברסיטה העברית , 2008

ראה גם :

הגורמים המשפיעים על הצטרפות לתכנית להכשרת מצטיינים להוראה – חקר מקרה

 מהוראת מסירה להוראת בנייה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya