גישה של מחקר פעולה שיתופי ללמידה מקצועית

Bleicher, Robert E. "A collaborative action research approach to professional learning", Professional Development in Education. Nov2014, Vol. 40 Issue 5, p802-821.

התחום של התפתחות מקצועית נע לקראת הרעיון של למידה מקצועית, המדגיש את התפקיד הפעיל של הלמידה שהמורים נוטלים בו חלק בשינוי בסיסי הידע, האמונות והפרקטיקה שלהם.

מאמר זה מבוסס על רעיון זה וטוען ליצירת למידה מקצועית המודרכת על ידי מסגרת עבודה תיאורטית של מחקר פעולה שיתופי, שמבוסס על פילוסופיה של מחקר פעולה.

הרכיבים של מחקר פעולה שיתופי כוללים:

הנעה – האוריינטציה של המורה ומסוגלות עצמית;

ידע – הוספה לבסיסי הידע לגבי דיסציפלינות ותלמידים הרלוונטיים לתחומי העניין של המורים;

פעולה – שינוי בפרקטיקת ההוראה הנתפסת כמשפרת את ההישגיות של התלמיד;

ורפלקציה – אבן הפינה של תהליך הלמידה כולו, שבו המורים מקדישים זמן ותמיכה כדי לקשר התנסויות חדשות לפרקטיקת ההוראה שלהם.

מאמר זה טוען שעל המפתחים של למידה מקצועית לשקול ניצול ארבעת הרכיבים של מחקר פעולה שיתופי כמסגרת עבודה.

נעשה שימוש בפרויקט למידה מקצועית עכשווי שהתבסס על מסגרת עבודה של מחקר פעולה שיתופי כדי לתאר כיצד ניתן ליישם אותו.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya