גישה קונסטרוקטיביסטית-חברתית ללמידה מבוססת רשת של אנגלית כשפה זרה: שיתוף פעולה, הנעה ותפיסות לגבי השימוש בגוגל דוקס

Sarah Hsueh-Jui Liu; Yu-Ju Lan. "Social Constructivist Approach to Web-Based EFL Learning: Collaboration, Motivation, and Perception on the Use of Google Docs", Journal of Educational Technology & Society, Jan2016, Vol. 19 Issue 1, p171-186.

מחקר זה מדווח על ההבדלים בהנעה, ברכישת אוצר מלים ובתפיסות לגבי השימוש בגוגל דוקס (Google Docs) בין למידה אינדיבידואלית לבין למידה שיתופית ברמה העל-תיכונית. שתי כיתות של סטודנטים הלומדים אנגלית כשפה זרה (English as a foreign language) גויסו וכל כיתה הוקצתה רנדומלית לאחת משתי קבוצות – לימוד אינדיבידואלי או לימוד שיתופי.

התוצאות של המחקר עולות בקנה אחד עם אלה של מחקרים קודמים בכך שלסטודנטים אשר למדו בשיתופיות היו ביצועים טובים יותר מאשר אלה שלמדו באופן אינדיבידואלי ביחס לרכישת אוצר מלים. הראשונים היו צפויים יותר להנעה ברכישת ידע ולתפיסת התנסות הלמידה באופן חיובי יותר מאשר האחרונים.

אולם, התוצאות של מחקר זה מציעות כי בדומה ליישומים רבים אחרים של ווב 2.0 (Web 2.0), התומכים בפיגום של עמיתים ובבנייה משותפת של ידע, לגוגל דוקס תפקיד מכריע בהגברת ההנעה והמעורבות של הסטודנטים.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

שילוב שירותים מקוונים בהוראה ובלמידה של השפה האנגלית: המקרה של Voki

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya